REKLAMA

Pomóż wydać kasę ratusza

REKLAMA
Zgodnie z nowym założeniem budżetu obywatelskiego, każdy mieszkaniec będzie mógł zdecydować, na co przeznaczyć konkretną kwotę z budżetu miasta. Będzie też mógł zgłosić własny projekt do realizacji. Na 2013 rok na ten cel zaplanowano 3 mln zł.

Budżety obywatelskie realizowały u siebie m.in. Sopot, Poznań i Elbląg. Ta forma konsultacji ma służyć pobudzaniu aktywności mieszkańców, przyczyniać się do pogłębiania więzi społecznych i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Pierwszym etapem Budżetu Obywatelskiego Płocka będzie składanie projektów przez mieszkańców. Mogą one dotyczyć różnorodnych sfer działalności i swoim zakresem obejmować całe miasto, osiedle czy ulicę. Mogą to być inwestycje, przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne, wydarzenia, czyli tzw. projekty „twarde” lub „miękkie”.

Później wszystkie projekty pod względem formalno-prawnym sprawdzi Zespół ds. weryfikacji (m.in. czy koszt przedsięwzięcia nie przekroczy 3 mln zł i czy leży ono w kompetencjach miasta). Następnie wszystkie projekty, które przejdą pozytywnie tę ocenę, będzie rozpatrywał Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

– Będą go tworzyć reprezentanci różnych środowisk, m.in. dziennikarze, przedstawiciele organizacji społecznych – wyjaśniał prezydent Nowakowski. – To niezależne gremium wybierze 10 projektów, które następnie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.W wyniku głosowania ustalona zostanie lista, według liczby otrzymanych głosów. Projekty będą realizowane, aż do wyczerpania środków.

Zarządzenie Prezydenta Płocka

Terminarz Budżetu Obywatelskiego Płocka

  1. Od 1 grudnia 2012 do 31 stycznia 2013 składanie przez mieszkańców propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2013 rok.
  2. Od 1 lutego 2013 do 14 lutego 2013 weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół ds. weryfikacji projektów. Zespół złożony z pracowników Urzędu Miasta Płocka dokonuje weryfikacji projektów wyłącznie pod względem formalno – prawnym, tj. np. czy proponowana lokalizacja danego projektu znajduje sie na działce gminnej, czy realizacja danego projektu mieści sie w kompetencjach należących do gminy, czy koszt realizacji nie przekracza 3 mln złotych brutto, sprawdza możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które wybrany projekt będzie generował w przyszłości.
  3. Od 15 lutego 2013 do 28 lutego 2013 weryfikacja projektów spełniających wymogi formalno – prawne przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Płocka. Zespół opiniuje projekty pod względem merytorycznym miedzy innymi według kryteriów: znaczenie społeczne projektu, możliwość realizacji projektu.
  4. Od 15 marca 2013 przedstawienie zgłoszonych projektów do publicznej wiadomości.
  5. Od 8 kwietnia 2013 do 14 kwietnia 2013 – głosowanie. Na karcie do głosowania i formularzu elektronicznym umieszczone zostaje maksymalnie 10 projektów wyselekcjonowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Kolejność umieszczonych na karcie projektów jest uzależniona od daty wpływu formularza zgłoszeniowego wybranego projektu.
  6. Do 17 kwietnia 2013 ogłoszenie wybranych w głosowaniu projektów na stronie internetowej www.plock.eu oraz w formie komunikatu prasowego do mediów.
  7. Ujęcie zwycięskich projektów mieszczących sie w kwocie Budżetu Obywatelskiego w Budżecie Miasta Płocka na 2013 rok.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU