Płocki hałas

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Na stronie internetowej www.plock.eu w zakładce Miasto można już zapoznać się z mapą akustyczną Płocka.

Mapa wykonana przez konsorcjum – Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPEGIEKA” Sp. z o.o. z Elbląga oraz ACESOFT Sp. z o.o. z Sopotu. Opracowanie obejmuje część opisową i graficzną (różne rodzaje map).

Z analizy opracowanych map oraz zestawień statystycznych, dotyczących liczby osób i obszarów eksponowanych na hałas wynika, że przyczyną największego zagrożenia hałasem w Płocku jest hałas drogowy. Obszarami o szczególnie dużym zagrożeniu ponadnormatywnym poziomem hałasu, z uwagi na liczbę osób i wielkość przekroczeń poziomów dopuszczalnych, są rejony położone przy następujących odcinkach ulic:

  • ul. Bielska na odcinku od ul. Chopina do al. Jachowicza
  • Al. Jachowicza w pobliżu skrzyżowania z ul. Bielską
  • al. Piłsudskiego na odcinku od ul. Granicznej do ul Otolińskiej
  • al. Kilińskiego niemal na całym odcinku od Al. Jachowicza do ul. Warszawskiej.

Z uwagi na przebieg linii kolejowej na wielu odcinkach w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, hałas kolejowy stanowi kolejne co do wielkości źródło zagrożeń. Obszary przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu występują w sąsiedztwie linii kolejowej przede wszystkim na odcinku od przejazdu z ul. Otolińską do przejazdu z ul. Słoneczną.

Stosunkowo niewielkie obszary zagrożone hałasem przemysłowym znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów przemysłowych, w szczególności w sąsiedztwie zakładów: Levi Strauss Poland Sp. z o. o, stacja pomp PERN Przyjaźń oraz Dr Oetker Dekor Sp. z o. o.
Na podstawie wykonanej mapy akustycznej Płocka, dla terenów na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, opracowany zostanie w ramach tego samego zamówienia szczegółowy programu ochrony środowiska przed hałasem. Jego celem będzie doprowadzenie aktualnego poziomu hałasu do wartości dopuszczalnej.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji