Pechowy Stoczniowiec. Przetarg unieważniony

REKLAMA

Nie ma szczęścia płocki Stoczniowiec, który od wielu lat czeka na gruntowny remont. Przetarg ogłoszony w listopadzie został unieważniony, ze względu na zbyt wysokie ceny oferowane przez potencjalnych wykonawców.

Uzasadnienie unieważnienia przetargu pojawiło się w BIP ratusza w piątek. Przetarg unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką miasto zarezerwowało na remont Stoczniowca. Tę najkorzystniejszą cenę zaproponowała firma Profi-Sport Budownictwo z Rzeszowa, która w swojej ofercie wpisała niespełna 3,47 mln zł.

PowiązaneTematy

Pozostałe firmy oferowały jeszcze wyższą cenę. InterHall z Katowic – 4,04 mln zł, Gardenia Sport z Warszawy – 4,26 mln zł, TAMEX Obiekty Sportowe z Warszawy – 5,47 mln zł, TEKOBUD z Płocka – 4,17 mln zł, natomiast ZIEL-BUD z Warszawy – 4,15 mln zł.

W poniedziałek, 22 grudnia, przetarg na remont Stoczniowca ponownie zawisł na stronie zamówień publicznych urzędu miasta. Zmienił się w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy:

  • ETAP I – ma zostać wykonany do 18 maja 2015 r. Wykonawca do tego czasu musi opracować zamienną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych kanalizacji deszczowej dla budynku sanitarno-szatniowego, wymiennika gruntowego ciepła, podwyższenia piłkochwytów do wysokości 6 m oraz drenażu wraz z odwodnieniem boiska „B”, a także dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla 2 rzędów ławek rezerwowych po 13 miejsc każda, przenośnej trybuny na 300 osób, ogrodzenia panelowego o wysokości 1,5 m boiska wraz z wygrodzeniem sektora gości.
  • ETAP II, wykonany do 22 lipca 2015 r., dotyczy budowy boiska „B” o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem o natężeniu 500 lux, piłkochwytami i dwiema bramkami.
  • ETAP III i IV, który ma być wykonany do 7 sierpnia 2015 r., to budowa budynku sanitarno-szatniowego wraz z wykonaniem wszystkich sieci zasilających ( tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej itd.) oraz instalacji wewnętrznych, a także wyposażenie obiektu w szafki, wieszaki, ławki, sprzęt gaśniczy, podgrzewacze wody, urządzenia i elementy dla osób niepełnosprawnych ( zgodnie z dokumentacją). Wykonawca musi również wykonać do tego czasu 2 rzędy ławek rezerwowych po 13 miejsc każda, trybuny na 300 osób, ogrodzenie panelowe boiska o wysokości 1,5 m wraz z wygrodzeniem sektora gości, a także dostarczyć 4 szt. bramek aluminiowych o wymiarach 2 x 5 m, 2 szt. bramek o wymiarach 7,32 x 2,44 m, 2 szt. toalety typu TOI – TOI, 4 chorągiewki do rzutów rożnych. Będzie musiał także rozebrać istniejące budynki.

Tym razem potencjalni wykonawcy mają czas na złożenie pełnej dokumentacji ofertowej do 8 stycznia 2015 r., do godz. 11.30.