Parlamentarzyści w ratuszu

REKLAMA

Dziś w sali sejmowej ratusza Prezydent Andrzej Nowakowski spotkał się z parlamentarzystami z okręgu płocko-ciechanowskiego.

W spotkaniu wzięli udział:

PowiązaneTematy

  • Elżbieta Gapińska,
  • Wojciech Jasiński,
  • Robert Kołakowski,
  • Mirosław Koźlakiewicz,
  • Maciej Małecki,
  • Marek Martynowski,
  • Paweł Sajak,
  • Piotr Zgorzelski.

Władze miasta, obok prezydenta Andrzeja Nowakowskiego, reprezentował jego zastępca, Roman Siemiątkowski.

Prezydent Płocka zaprosił posłów i senatorów, aby porozmawiać o wspólnych działaniach na rzecz naszego miasta. Rozmowa dotyczyła m.in. strategicznej inwestycji, jaką jest dla Płocka budowa obwodnicy północnej, a także kwestii zmniejszania bezrobocia czy bezpieczeństwa powodziowego.

Prezydent w tej ostatniej sprawie wspomniał, że wspólnie z wojewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskim, władze miasta, jak i powiatu, który wówczas reprezentował starosta Piotr Zgorzelski (obecnie poseł), podjęły pierwsze kroki przy pogłębianiu Wisły i innych działaniach przeciwpowodziowych.

Wszyscy parlamentarzyści zadeklarowali swoje wsparcie dla działań prowadzonych na rzecz Płocka.