Od jutra remonty na Międzytorzu i Trasie ks. Popiełuszki

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Już jutro, 13 sierpnia, rozpoczną się prace drogowe, związane z remontem nawierzchni jezdni i chodników na ulicach W. Lachmana i S. Banacha na osiedlu Międzytorze. Zostanie także przygotowana nawierzchnia pod budowę drugiej wagi preselekcyjnego ważenia pojazdów na Trasie Księdza J. Popiełuszki. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Płock.

Firma PRD poinformowała, że w poniedziałek 13 sierpnia od godz. 7 rozpocznie prace na Trasie Księdza J. Popiełuszki między rondem 19pp Odsieczy Lwowa a Mostem Solidarności w kierunku do Płocka. Zostanie przygotowana nawierzchnia jezdni pod montaż wagi preselekcyjnego ważenia pojazdów.

Roboty drogowe w tym miejscu są planowane przez dwa dni, choć wykonawca nie wyklucza, że uda się zakończyć prace w ciągu jednego dnia. W tym czasie należy liczyć się ze znacznymi utrudnieniami w ruchu. Druga waga preselekcyjnego ważenia pojazdów będzie funkcjonować na pasie wjazdowym do centrum Płocka, kontrolując parametry pojazdów (dopuszczalną masę całkowitą, naciski na wszystkie osie, prędkość) poruszających się drogą krajową 60 i 62.

Według informacji wykonawcy, od jutra zacznie także obowiązywać czasowa organizacja ruchu w rejonie ulic Lachmana i Banacha. W poniedziałek na ul. Lachmana i Banacha rozpoczną się właściwe prace, związane z odnawianiem nawierzchni jezdni. Konieczne będzie usunięcie samochodów z zatok i miejsc parkingowych!

  • 13-16 sierpnia – firma PRD Płock sfrezuje istniejącą nawierzchnię jezdni na obu ulicach
  • 17-22 sierpnia – PRD przeprowadzi regulację studni, zaworów i krat kanalizacyjnych
  • 23-28 sierpnia – zostaną wykonane roboty bitumiczne na jezdni ulicy Lachmana na odcinku od ul. Chopina do ul. Banacha oraz odcinku wokół bloków mieszkalnych (970 metrów bieżących, ponad 8300m2 powierzchni).
  • 7-11 września – ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na ul. Banacha  (ponad 300 mb, blisko 3500m2 powierzchni).

W dniach 13-16 sierpnia będą także trwały prace związane z budową i remontem chodników na ul. Lachmana. Prace związane z remontem i budową chodników na ul. Banacha są zaplanowane w okresie od 28 sierpnia do 14 września.

Miejski Zarząd Dróg zobowiązał wykonawcę, aby w porozumieniu z MSM z wyprzedzeniem informował mieszkańców osiedla Międzytorze o terminach robót na poszczególnych odcinakach i związanych z tym utrudnianiach komunikacyjnych oraz o konieczności usunięcia samochodów, umieszczając na klatkach bloków stosowne ogłoszenia.

MZD prosi mieszkańców ul. Lachmana i Banacha, a także pracowników firm, zlokalizowanych przy obu ulicach o stosowanie się do komunikatów wykonawcy, usuwanie samochodów z miejsc parkingowych i zatok postojowych na czas remontu.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji