REKLAMA

Obwodnica powinna być przedłużona? Wiceprezydent: Będą trzy nowe ronda

REKLAMA

– Obwodnica północno-zachodnia w granicach Miasta Płocka dochodzić powinna przynajmniej do ulicy Zglenickiego – pisze w interpelacji Artur Jaroszewski, przewodniczący rady miasta. – W porozumieniu z Powiatem ziemskim oraz Gminą Stara Biała można ją budować dalej na zachód, omijając w ten sposób gęsto zabudowane Maszewo – sugeruje. Ratusz odpowiada w tej sprawie.

PowiązaneTematy

10 stycznia przewodniczący Rady Miasta Płocka Artur Jaroszewski złożył interpelację, której przedmiotem jest budowa kolejnych etapów obwodnicy północno-zachodniej, na zachód od węzła Długa. Radny poprosił o przygotowanie i przedstawienie aktualnej wersji koncepcji budowy kolejnych etapów obwodnicy północno-zachodniej na zachód od węzła Długa.

– Czy prowadzone są rozmowy z Gminą Stara Biała oraz ze Starostą Powiatu ziemskiego na temat ewentualnego przedłużenia obwodnicy północno-zachodniej poza granice miasta Płocka? – zapytał w interpelacji. – Jeżeli tak, jakie są perspektywy tych rozmów? Jeżeli nie, proponuję takie rozmowy przeprowadzić – zawnioskował.

Dlaczego Artur Jaroszewski uważa, iż takie rozmowy są potrzebne i jak uzasadnia swoje wnioski?

– Obwodnica północno-zachodnia w granicach Miasta Płocka dochodzić powinna przynajmniej do ulicy Zglenickiego – pisze w interpelacji. – W porozumieniu z Powiatem ziemskim oraz Gminą Stara Biała można ją budować dalej na zachód, omijając w ten sposób gęsto zabudowane Maszewo (ale to już oczywiście ze środków spoza Budżetu Miasta Płocka). Aktualnie realizowane etapy II i III budowy obwodnicy doprowadzą ją do węzła Długa – kontynuuje. – Zgodnie z dotychczasowymi koncepcjami, dalej obwodnica powinna przebiegać śladem ulicy Długa. Bardzo istotny (z punktu widzenia przewidywanych rozkładów strumieni pojazdów) będzie odcinek długości około 1 km pomiędzy węzłem Długa a ulicą Łukasiewicza (do skrzyżowania ulicy Długa z ulicą Łukasiewicza) – argumentuje. – Skrzyżowanie ulicy Łukasiewicza z kolejnym odcinkiem obwodnicy będzie bardzo ważnym węzłem obwodnicy. Dlatego jak najszybciej należy również zmodernizować odcinek ulicy Długa, przynajmniej do ulicy Łukasiewicza. Parametry techniczne tego odcinka nie powinny odbiegać od standardu wykonania I, II i III etapu obwodnicy – kończy radny.

Zastępca prezydenta Płocka, Jacek Terebus poinformował w odpowiedzi jaki ma być dalszy ciąg prac po zakończeniu budowy obwodnicy.

– W chwili obecnej nie są prowadzone żadne rozmowy w sprawie przedłużenia trasy północno – zachodniej na terenie Gminy Stara Biała – odpowiada Jacek Terebus. – Brak rozmów w tym przedmiocie spowodowany jest brakiem informacji, jakiej kategorii byłaby droga poza granicami miasta, ponieważ rozmowy o ewentualnej budowie drogi należy prowadzić z przyszłym zarządcą drogi – tłumaczy.Zastępca prezydenta poinformował także, iż po wybudowaniu obwodnicy północno-zachodniej przez samorząd płocki na odcinku ul. Długiej do węzła Bielska, Miejski Zarząd Dróg w Płocku przeprowadzi miejscową naprawę nawierzchni ul. Długiej, na odcinku od skrzyżowania z obwodnicą do skrzyżowania z ul. Łukasiewicza.

– Ulica Długa na tym odcinku posiada wystarczające parametry, w celu przeprowadzenia ruchu pojazdów z obwodnicy, gdyż obecnie odbywa się nią ruch samochodów ciężarowych do Bramy Nr 11 PKN Orlen, jak i pozostałych zakładów zlokalizowanych w tej okolicy – wyjaśnia zastępca prezydenta.

Miejski Zarząd Dróg w Płocku prowadzi też prace projektowe ul. Łukasiewicza na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Zglenickiego. Jak poinformował wiceprezydent, projekt ten, oprócz modernizacji nawierzchni i poszerzenia pasa drogowego, zakłada budowę skrzyżowań:

ronda

  • ul. Długa z ul. Łukasiewicza – typu rondo turbinowe,
  • ul. Chemików z ul. Łukasiewicza – typu rondo,
  • ul. Zglenickiego z ul. Łukasiewicza – typu rondo.

– Zaprojektowany nowy układ pasa drogowego ul. Łukasiewicza, na odcinku od ul. Długiej do ul. Zglenickiego, ma stanowić dalszy przebieg obwodnicy na granicach miasta Płocka. W latach 2017-2018 planowana jest realizacja odcinka ulicy Łukasiewicza, od ulicy Tysiąclecia do ulicy Długiej wraz z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu Łukasiewicza-Długa – podsumował Jacek Terebus.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU