REKLAMA

Nowi lokatorzy przy ulicy Kutrzeby

REKLAMA

W najbliższy wtorek o godzinie 12, nowi właściciele odbiorą klucze do swoich mieszkań chronionych, które znajdują się przy ulicy Kutrzeby 19 na Podolszycach. Będzie to czwarty blok z tego typu mieszkaniami w Płocku. Pozostałe znajdują się przy ulicy Jasnej, Kwiatka oraz Kwiatowej.

PowiązaneTematy

Na piątkowej konferencji prasowej w płockim ratuszu, umowę korzystania z mieszkań chronionych podpisali prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Mirosław Kłobukowski oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Mirosław Chyba. Budynek, którego dotyczyła umowa jest trzyklatkowy, znajduje się w nim 40 mieszkań. Do dyspozycji MOPS-u będzie oddanych 28 mieszkań, w których zamieszkają 84 osoby. Blok jest własnością płockiego MTBS-u

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej, przygotowującą osoby tam mieszkające do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkania tego typu zapewniają warunki funkcjonowania w środowisku oraz integracji z nim. W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w marcu 2012 roku w sprawie mieszkań chronionych, zaistniała potrzeba dostosowania mieszkań do nowych przepisów. Powyższe rozporządzenie wprowadziło również nowe standardy, dotyczące warunków lokalowych, które płockie mieszkania spełniają. Takie mieszkanie ma swoje przeznaczenie, już z góry założone – mogą w nim mieszkać nie mniej niż trzy osoby, minimalna powierzchnia użytkowa dla jednej osoby nie może być mniejsza niż 12 metrów kwadratowych, wymiary pomieszczeń powinny umożliwić swobodne wykonywanie manewrów wózkiem inwalidzkim. O przyznaniu takiego mieszkania decyduje dyrektor MOPS-u. Jednak nie jest to mieszkanie przyznawane na stałe, umowa na zamieszkanie jest na czas określony, a mieszkańcy otrzymują meldunek tymczasowy. Na podstawie decyzji dyrektora jest również ustalana odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.

– Jeżeli mieszkaniec będzie przestrzegał ściśle określonego regulaminu, będzie mógł tam mieszkać długie lata, bo umowy oczywiście będziemy przedłużać – zapewnił dyrektor płockiego MOPS-u, obecny na konferencji.Nie każdy jednak może ubiegać się o mieszkanie chronione, przepisy jasno to określają. O przydział mogą starać się osoby, które mają bardzo trudną sytuację życiową, takie, które mają orzeczoną niepełnosprawność lub chorobę, potrzebującą wsparcia w normalnym funkcjonowaniu, każda osoba, która trafi do takiego mieszkania będzie miała swojego opiekuna, czyli terapeutę. – Takie mieszkania otrzymają nie tylko osoby niepełnosprawne, ale również młodzi ludzie opuszczający domy dziecka lub rodziny zastępcze czy osoby długotrwale bezdomne. Oczekujących na takie mieszkania jest jeszcze w Płocku około 100 osób – tłumaczył Cezary Dusio, zastępca dyrektora MOPS-u.

We wtorek klucze trafią do osób niepełnosprawnych, do osób wychodzących z bezdomności,  do tych, które dotknęła przemoc w rodzinie, a także opuszczających pieczę zastępczą. Swoistą nowością jest utworzenie mieszkań chronionych dla osób starszych, które wymagają wsparcia. Mieszkania te zatem stają się alternatywą dla pobytu w domach pomocy społecznej.REKLAMA
Kolejny Artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU