Nowa aparatura w płockim szpitalu

REKLAMA

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych zakupił aparaturę diagnostyczną dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatów rezonansu magnetycznego.

Zadanie inwestycyjne prowadzone było w latach 2016-2017. Zakupiono nowoczesny aparat rezonansu magnetycznego, wykonano remont adaptacyjny pomieszczeń dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z jej kompletnym wyposażeniem.

PowiązaneTematy

Łączny koszt realizacji zadania to 5.642.251,28 zł, w tym:
3.915.780,00 zł – środki z budżetu Skarbu Państwa – Ministerstwo Zdrowia
1.470.901,60 zł – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego
255.569,68 zł – środki z budżetu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Pracownię Rezonansu Magnetycznego w swoich strukturach Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku posiada od 2006 r. Rocznie wykonywanych jest ponad 4 tys. badań diagnostycznych. Po przeprowadzeniu analiz zapotrzebowania na te świadczenia, podjęto decyzję o powiększeniu Pracowni. Jest to uzasadnione zapotrzebowaniem na świadczenia i wpłynie skróceniem czasu oczekiwania na dostęp do diagnostyki.

W szczególności zwiększy dostępność do badań w przypadkach pacjentów z chorobami onkologicznymi i badań dzieci oraz badań ortopedycznych. Ma to szczególne znaczenie, gdy bierze się pod uwagę brak w badaniach rezonansu magnetycznego szkodliwego dla organizmów promieniowania stosowanego w innych technikach obrazowania (tj. RTG, TK) i w kontekście konieczności wielokrotnego powtarzania badań wynikającej z monitorowania stanu pacjenta, przebiegu choroby i oceny dynamiki zmian, a jednocześnie   uzyskiwania powtarzalnych umożliwiających wiarygodne porównanie (monitoring) obrazów.

– Dla potrzeb naszego szpitala i pacjentów w nim diagnozowanych zakupiony został najnowszej generacji system MR 1,5 T, firmy GE: Optima  MR 450 w. Nowa, nowoczesna Pracownia Rezonansu Magnetycznego uruchomiona w roku bieżącym, pozwala nam zwiększyć zakres, rodzaj i ilość wykonywanych badań MR niezbędnych we współczesnej diagnostyce obrazowej chorych. Zakup ten był możliwy tylko dzięki otrzymanej dotacji – tłumaczył dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, Stanisław Kwiatkowski.

Konstrukcja aparatu, poprzez zastosowanie najnowszych innowacji technicznych, zapewnia pacjentom maksimum komfortu, zachowując przy tym jakość obrazowania oraz szeroki wachlarz możliwości klinicznych. Jego cechą wyróżniającą wśród innych systemów rezonansu magnetycznego o wartości pola 1,5 T jest wszechstronność zastosowań.

Aparat ma szeroki zakres zastosowań klinicznych od badan onkologicznych różnych części ciała, badań neurologicznych, ortopedycznych badań stawów, badań okolic brzucha, miednicy, gruczołu piersiowego, aż po badania naczyniowe z kontrastem i bez oraz badania serca, bez których współczesna nowoczesna diagnostyka i leczenie nie mogą istnieć.

Oddanie do użytku kolejnego aparatu do specjalistycznej diagnostyki pacjentów w sposób bezpośredni przyczyni się do unowocześnienia infrastruktury ochrony zdrowia i podniesienia jakości usług świadczonych dla mieszkańców regionu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku.