Nauczyciele protestują. Wielka manifestacja pod koniec kwietnia

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

W sierpniu ubiegłego roku Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaprotestowała przeciwko zamrożeniu płac w oświacie. Związkowcy domagali się 9-procentowej podwyżki wynagrodzeń. Teraz zapowiadają dalsze protesty.

Zarząd Solidarności skierował do swoich członków ankiety sondażowe o ewentualnych formach protestu. Wśród propozycji, przedstawiono pikiety przed Urzędem Rady Ministrów czy ostrzegawczy, jednodniowy strajk. Najwięcej ankietowanych przychyliło się do łagodnej formy sprzeciwu, chcąc oflagować szkoły i stworzyć akcję informacyjną.

– Fiasko rozmów z MEN ws. postulatów NSZZ „Solidarność” spowodowało zaostrzenie formy protestu – tłumaczą związkowcy. 18 marca br. Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania (KSOiW) zobowiązała organizacje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” w szkołach i placówkach oświatowych do wejścia w spór zbiorowy z pracodawcami do 15 kwietnia br. Jest to konieczne do przeprowadzenia legalnego strajku w szkole. Muszą zostać zachowane kolejne etapy sporu, tj. zgłoszenie żądań przez Związek, odpowiedź pracodawcy, mediacje i ewentualnie referendum strajkowe oraz strajk.

Rada KSOiW podjęła również uchwałę o organizacji manifestacji przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów – odbędzie się ona 28 kwietnia br. Członkowie NSZZ „Solidarność” mają wziąć aktywny udział we wszystkich akcjach protestacyjnych organizowanych przez Związek.

Międzyzakładowa KSOiW NSZZ „Solidarność” w Płocku 9 kwietnia podjęła uchwałę o zwróceniu się do pracodawców, z następującymi roszczeniami:
1) dokonania 9% waloryzacji wynagrodzenia w ten sposób, że stawki osobistego zaszeregowania nauczycieli zatrudnionych w placówkach zostaną podwyższone z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2015 r,
2) dokonania 20% waloryzacji dla pracowników administracji i obsługi od poziomu ich osobistego zaszeregowania,
3) poprawy warunków pracy poprzez zmniejszenie liczebności uczniów w oddziałach
– w Szkołach Podstawowych do 20 uczniów,
– w Gimnazjach do 22 uczniów,
– w Szkołach Ponadgimnazjalnych do 26 uczniów
4) równego traktowania w zatrudnieniu,
5) możliwości podnoszenia kwalifikacji,
6) poprawy warunków BHP.

– Żądanie to należy traktować jako wystąpienie, zgłaszające spór zbiorowy w oparciu o ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, jeżeli pracodawca nie uwzględni żądań organizacji związkowej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni – czytamy w zapowiedzi strajku. – Międzyzakładowa Komisja Oświaty i Wychowania wyznaczyła także osoby do prowadzenia z pracodawcą sporu zbiorowego oraz rozpoczęła przygotowania do wyjazdu na manifestację w dniu 28 kwietnia bieżącego roku. Tego dnia zostaną także wywieszone flagi związkowe na budynkach szkolnych – mówi Marek Krysztofiak, przewodniczący MKSOiW w Płocku.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji