Nakręć się!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Coraz częściej słychać o akcjach, mających na celu zbieranie plastikowych nakrętek. Również Urząd Miasta rozpoczął akcję pod nazwą NAKRĘĆ SIĘ!, do której zaprasza wszystkie szkoły. 

Zebranie jak największej ilości plastikowych nakrętek i ich sprzedaż umożliwi pomoc podopiecznym wolontariuszy z Urzędu Miasta Płocka. W przeprowadzeniu akcji pomagają SITA Płocka Gospodarka Komunalna (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) i REMONDIS (przedszkola), które dostarczą odpowiednie pojemniki do zbiórki oraz zajmą się odbiorem i sprzedażą nakrętek.

Zasady akcji “Nakręć się”:

  1. Zbierane będą plastikowe nakrętki po napojach, środkach chemicznych itp.
  2. W każdej placówce biorącej udział w akcji musi być wyznaczony koordynator.
  3. Nakrętki będą gromadzone w specjalnie przygotowanych i oznakowanych pojemnikach, ustawionych w miejscu wskazanym przez koordynatora (najlepiej, jeśli pojemniki będą umieszczane na parterze).
  4. Pojemniki będą opróżniane raz w miesiącu (zawsze w ostatni czwartek miesiąca), po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez koordynatora.
  5. Pojemniki zostaną wstawione 1 grudnia 2011.
  6. Akcja “Nakręć się” potrwa do 30 czerwca 2012.

Pozyskane ze sprzedaży nakrętek pieniądze zostaną przekazane podopiecznym wolontariuszy.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji