REKLAMA

Na dziecko po 12 tys. zł. Komu przysługuje i od kiedy?

REKLAMA

Powstał już projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Nowe przepisy zakładają wprowadzenie świadczenia skierowanego do rodzin z małymi dziećmi. Dofinansowania dotyczą też podmiotów, prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna dla dzieci do lat 3.

Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest częścią „Polskiego Ładu”, czyli reform, które mają pomóc niwelować negatywne skutki pandemii COVID-19. Projekt ma także wpłynąć pozytywnie na obecnie niekorzystne trendy demograficzne, redukować wskaźnik ubóstwa rodzin z dziećmi na utrzymaniu, a także inwestować w rodzinę – wzmocnić społeczny kapitał ludzki oraz instrumenty, umożliwiające łączenie rodzicielstwa z zatrudnieniem. Celem jest także rozwój szeroko pojmowanych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

PowiązaneTematy

12 tysięcy zł na dziecko

Projekt ustawy zakłada, że Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od 12. do 36. miesiąca życia, w maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko. To rodzice podejmą decyzję, czy chcą wypłacać środki przez rok w wysokości 1 tys. miesięcznie, czy po 500 zł przez 2 lata. Rodzice mają także zdecydować, czy przeznaczą środki np. na opłacenie miejsca w żłobku, wynagrodzenie dla niani lub pokrycie samodzielnej opieki nad dzieckiem.

Świadczenie ma być wypłacane na wniosek osoby uprawnionej i nie będzie uzależnione od dochodów rodziny. Wnioski rozpatrywać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który zajmie się również wypłatą świadczeń. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku. Według szacunków, już w pierwszym roku jej obowiązywania wsparciem zostanie objętych około 410 tysięcy dzieci.

Dofinansowania dla żłobków

Projekt nowej ustawy przewiduje również zmiany w opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w wyniku których m.in. wprowadzone zostanie dofinansowanie dla dziecka, które nie jest objęte nowym świadczeniem opiekuńczym, do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.– Dofinansowanie to będzie związane z pobytem nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i będzie polegało na obniżeniu przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt – wyjaśnia ministerstwo.

Wysokość dofinansowanie to 400 zł miesięcznie, które będzie przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna. Szacuje się, że tym wsparciem zostanie objętych około 108 tysięcy dzieci.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej tłumaczy, że dzięki nowym przepisom umożliwiona zostanie również integracja różnych źródeł dofinansowania (środki krajowe, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz Krajowego Planu Odbudowy) na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Pozwoli to na stworzenie jeszcze lepszej propozycji dla samorządów, zachęcającej do tworzenia nowych żłobków czy klubów dziecięcych.

Projekt ustawy trafił już do konsultacji społecznych.REKLAMA
Kolejny Artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU