Na co poszły unijne pieniądze w 2014 roku?

REKLAMA

PowiązaneTematy

Radni sejmiku województwa mazowieckiego przyjęli ubiegłoroczne sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Łącznie, w 2014 roku pozytywnie zostały ocenione 823 wnioski o wartości prawie 1,8 mld zł. Udzielone na nie dofinansowanie przekracza z kolei kwotę 891 mln zł.

20 kwietnia, podczas obrad sejmiku, przedstawiono roczne sprawozdanie, dotyczące działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w 2014 roku.

– W wielu dziedzinach Mazowsze zrobiło ogromny postęp  – w infrastrukturze, placówkach ochrony zdrowia, placówkach edukacyjnych, czy w obiektach sportowych. Wiele udało się także zrobić w ochronie środowiska – powiedział marszałek Adam Struzik. – Bez unijnych pieniędzy trudno byłoby sobie wyobrazić tak dynamiczny rozwój Mazowsza – dodał.

Podpisywane w 2014 roku były przeznaczona na m.in.:

  • umowy z zakresu rozwoju przedsiębiorczości – 850 umów z dofinansowaniem w wysokości 648,5 mln zł,
  • umowy z zakresu rozwoju e-usług – 63 umowy o wartości dofinansowania 205,5 mln zł,
  • projekty, mające przeciwdziałać wykluczeniu informacyjnemu – 60 umów ze wsparciem o wartości ponad 581 mln zł,
  • projekty, dotyczące infrastruktury drogowej – 218 umów o wartości dofinansowania 1,8 mld zł,
  • projekty o ochronie powietrza i energetyki – 57 umów z dofinansowaniem prawie 208 tys. zł,
  • projekty turystyczne – 115 umów wyniosło 236,7 mln zł,
  • projekty służące ochronie zdrowia – 39 umów na prawie 274 mln zł.

– Jesteśmy w ostatnim roku realizacji perspektywy 2007-2013 i przygotowujemy się już do nowej – powiedział p.o. dyrektora MJWPU Mariusz Frankowski. – Zarówno w zakresie RPO, jak i POKL, mamy w zasadzie zakontraktowane wszystkie środki. Podpisujemy już ostatnie umowy i rozliczamy te projekty, które są w trakcie realizacji – wyjaśnił.

Niebawem ruszą konkursy w ramach nowej perspektywy 2014-2020. Z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), do wykorzystania będzie kwota ponad 2 mld euro.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pełni rolę instytucji, wdrażającej Regionalny Program Operacyjny (RPO) Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz instytucji pośredniczącej dla regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).