REKLAMA

Masz pomysł jak ograniczyć przestępczość? Zgłoś się i zdobądź dofinansowanie!

REKLAMA

Jeszcze do 10 lutego będzie trwał nabór wniosków do projektów przewidzianych do dofinansowania w 2017 roku w ramach ,,Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy i organizacje pozarządowe. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło w tym roku kwotę 5 mln zł w skali kraju na realizację Programu.

Główny cel Programu to wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Tegoroczna edycja Programu ,,Razem Bezpieczniej” jest prowadzona w ramach trzech celów szczegółowych: 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – maks. 6 projektów, w tym:
  – 4 projekty na realizację celu szczegółowego, po 100 tys. zł. na jeden projekt;
  – 1 projekt na cel priorytetowy ,,Dzielnicowy bliżej nas” – współpraca terenowych społeczności lokalnych z dzielnicowym na kwotę 50 tys. zł;
  – 1 mikroprojekt na kwotę 25 tys. zł (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10 tys. odbiorców).
  Dodatkowo, na realizację projektu ,,Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych” – kwota na województwo 100 tys. zł.
 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – maks. 5 projektów, w tym:
  – 2 projekty na realizację celu szczegółowego, po 100 tys. zł na jeden projekt;
  – 1 projekt na cel priorytetowy ,,Przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach/ wśród dzieci i młodzieży” na kwotę 100 tys. zł;
  – 1 projekt na cel priorytetowy ,,Zapobieganie i walka z dopalaczami” na kwotę 100 tys. zł;
  – 1 mikroprojekt na kwotę 25 tys. zł (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10 tys. odbiorców).
 3. Edukacja dla bezpieczeństwa – maks. 4 projekty, w tym:
  – 2 projekty na realizację celu szczegółowego, po 100 tys. zł na jeden projekt;
  – 1 projekt na cel dodatkowy ,,Wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów” na kwotę 100 tys. zł;
  – 1 mikroprojekt na kwotę 25 tys. zł (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10 tys. odbiorców).

Dokumentację projektu (wniosek, załączniki i płytę CD/DVD), przygotowaną zgodnie z instrukcją do wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie, należy przesłać w kopercie do 10 lutego br. na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, z dopiskiem: Program ,,Razem Bezpieczniej”. Spośród nadesłanych projektów Zespół ds. Programu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oceni, a następnie zarekomenduje i przekaże Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji projekty zakwalifikowane do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Przeczytaj

Reklama

REKLAMA
 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU