Masz jakiś talent? Zgłoś się do Talentiady!

REKLAMA

W połowie czerwca w Płocku odbędzie się Talentiada, czyli wydarzenie dedykowane uzdolnionym dzieciom i młodzieży. Podczas Dni Chemika można będzie zaprezentować na scenie śpiew, taniec lub inne uzdolnienia.

Konkursy oparte na umiejętnościach występujących cieszą się dużym powodzeniem. Mieliśmy tego przykład chociażby podczas ubiegłorocznej Talentiady, odbywającej się w trakcie Dni Chemika. W tym roku również organizatorzy zaplanowali świetną zabawę i zapraszają dzieci oraz młodzież z Płocka i okolic do udziały w Talentiadzie, gdzie mogą zaprezentować swój jedyny i niepowtarzalny talent.

PowiązaneTematy

Finał tegorocznej Talentiady odbędzie się drugiego dnia Dni Chemika, 17 czerwca, na scenie ustawionej na terenach zielonych przyległych do gmachu Politechniki Warszawskiej przy ul. Łukasiewicza w Płocku.

Przypomnijmy, że Talentiada to konkurs, który odbywa się w trzech kategoriach: śpiew, taniec i kategoria OPEN, obejmująca inne formy wyrazu artystycznego i estradowego (rzeźba, recytacja, scenka teatralna, performance i inne). Młodzi artyści mogą występować ze swoimi programami jako soliści lub zespołowo. Wykonawcy będą oceniani przez profesjonalne jury w trzech kategoriach wiekowych: 3-10 lat, 11-15 lat i 16-18 lat.

Wokaliści muszą przygotować dwa utwory, o łącznym wymiarze od 2 do 3,5 minuty. Tancerze przygotowują jeden układ choreograficzny, a czas prezentacji zespołowej w tej kategorii nie może przekroczyć 4 minut, ale musi być dłuższy, niż 1,5 minuty.

Zgłoszenia młodego artysty lub zespołu musi dokonać pełnoletni przedstawiciel ustawowy, wypełniając odpowiedni kwestionariusz, który jest zamieszczony na stronie www.talentiada.com. Koniecznym warunkiem jest przesłanie za pośrednictwem tej strony demo zapisanego w formacie mp3, mp4, mov, mpeg, jpg, gif.

Demo powinno zawierać:

  • nagranie audio (w kategorii śpiew),
  • nagranie audiowizualne (w kategorii taniec)
  • dowolną inną formę w kategorii OPEN.

Powinny być do niego dołączone wymagane przez organizatora oświadczenia, które również zamieszczone są na stronie konkursu. Do wygrania są wartościowe nagrody rzeczowe ufundowane przez PKN ORLEN.
Zgłoszenia można przesyłać do 28 maja. Regulamin festiwalu znajduje się na stronie www.talentiada.com.