REKLAMA

Marszałkowie, starostowie, burmistrzowie i wójtowie protestują

REKLAMA

Dziś w Warszawie marszałkowie województw, starostowie, burmistrzowie i wójtowie zaprotestowali przeciwko inicjatywom rządowym uderzającym, ich zdaniem, w polskie samorządy.

W spotkaniu z mediami wzięło udział dwadzieścia osób, w tym samorządowcy, ale także dwaj posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

– W ostatnich dniach roku otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Sportu, informujące nas o „reorientacji instytucjonalnej”, koniecznej w przypadku realizacji Programu Rozwoju Bazy Sportowej w oparciu o środki z Totalizatora Sportowego – mówił podczas konferencji marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. – W praktyce oznacza to, że to ministerstwo będzie decydowało o tym, jakie inwestycje sportowe powstawać będą w naszych gminach i miastach – podkreślał.

W czasie spotkania zwrócono także uwagę na przeniesienie nadzoru nad Ośrodkami Doradztwa Rolniczego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poruszono kwestię odebrania samorządom decyzyjności i środków, np. w przypadku ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczącej Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. Zarządzać funduszami ma administracja rządowa, a na marszałkach pozostanie obowiązek windykacji i kontroli naliczeń.

fot. mazovia.pl
fot. mazovia.pl

Wśród przykładów odbierania samorządom kompetencji, znalazły się też takie jak: • zabezpieczanie wałów przeciwpowodziowych i działań melioracyjnych,
 • likwidacja gimnazjów,
 • decyzje w sprawie szkół w rękach kuratora, a obowiązki po stronie samorządów,
 • uchwalenie nowej kwoty wolnej od podatku, która zdaniem uczestników spotkania, zuboży dochody samorządów,
 • przekazanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ręce rządowe,
 • planowane odebranie starostom nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz diagnostycznymi,
 • likwidację stanowisk powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego i zastąpienie ich okręgowymi (z 300 ma zostać 100).

Poza tym, uczestnicy spotkania sprzeciwiają się m.in. wskazywaniu prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej przez rząd.

Informacja przekazana do mediów głosi, iż „W celu obrony idei samorządności, uczestnicy spotkania ukonstytuowali Ruch Obrony Polskiej Samorządności. Jego zadaniem będzie m.in. wspieranie i rozwój samorządności terytorialnej, gospodarczej, zawodowej i organizacji pozarządowych jako podstawowego prawa Rzeczypospolitej Polskiej określonego w art. 15, 16 i 17 Konstytucji; rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających zachowaniu i rozwojowi demokratycznego państwa prawnego; wspieranie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego, promowanie postaw i zachowań obywatelskich”.

 W konferencji wzięli udział:

 • Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł na Sejm RP,
 • Piotr Zgorzelski, poseł na Sejm RP, zastępca Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
 • Przemysław Litwiniuk, przewodniczący sejmiku województwa lubelskiego
 • Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu województwa łódzkiego,
 • Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego,
 • Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego,
 • Stefan Krajewski, członek zarządu województwa podlaskiego,
 • Sławomir Antoni Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego,
 • Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego,
 • Mirosław Augustyniak, radny województwa mazowieckiego,
 • Mirosław Adam Orliński, radny województwa mazowieckiego,
 • Magdalena Biernacka, starosta nowodworski,
 • Krzysztof Fedorczyk, starosta węgrowski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego,
 • Zbigniew Roman Deptuła, starosta makowski,
 • Andrzej Stolpa, starosta płoński,
 • Krzysztof Kosiński, prezydent miasta Ciechanowa, sekretarz zarządu Związku Miast Polskich,
 • Maria Grabowska, sekretarz Grodziska Mazowieckiego
 • Mieczysław Wójcik, wójt gminy Stoczek
 • Stanisław Jastrzębski, wójt gminy Długosiodło, członek zarządu gmin wiejskich RP
 • Rafał Kowalczyk, wójt gminy Wąsewo.

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Przeczytaj

Reklama

REKLAMA
 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU