REKLAMA

Marszałek: Jeszcze Mazowsze nie zginęło!

REKLAMA

Budżet Mazowsza na 2016 rok jest już zatwierdzony, zaplanowano także poszczególne inwestycje w naszym regionie – łącznie na ponad 41 mln zł. Jak podkreślał marszałek Adam Struzik, nie udałoby się realizować ani tych, ani wielu innych inwestycji, gdyby województwo mazowieckie było podzielone.

W trakcie konferencji prasowej, która odbyła się 22 stycznia w delegaturze urzędu marszałkowskiego w Płocku, marszałek Mazowsza wyjaśnił, że budżet na 2016 rok skonstruowano tak, aby zabezpieczył potrzeby całego regionu.

– Zarezerwowaliśmy znaczne środki na inwestycje, a także na wkład własny do projektów, które będą realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej. Znalazły się w nim również pieniądze na wsparcie dla organizacji pozarządowych i Ochotniczych Straży Pożarnych. Tylko rozbudowy i modernizacje dróg czy placówek służby zdrowia w subregionie płockim pochłoną ponad 41 mln zł. Dodatkowo, 2016 r. to dobry czas dla beneficjentów programów unijnych. Właśnie w tym roku ruszają pierwsze konkursy – wymieniał marszałek Adam Struzik.

Podkreślał przy tym, że nie udałoby się tego wykonać, ani nie uda się wykonać w przyszłości, jeśli doszłoby do podziału Mazowsza. Jak wyjaśniał, przede wszystkim nie ma potrzeby takiego podziału, ponieważ dla wielkości pozyskiwanych środków unijnych ważny jest podział statystyczny, a nie administracyjny.

– Słyszymy wypowiedzi polityków PiS, że należy podzielić województwo mazowieckie. Chciałbym więc przekazać, jak to w tej chwili wygląda i na czym dokładnie polega NUTS – mówił Adam Struzik.

Jak wiemy, w Polsce funkcjonuje trójstopniowy podział administracyjny na 16 województw, 380 powiatów i 2479 gmin. Województwo mazowieckie dzieli się na 42 powiaty i 314 gmin. Natomiast wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że obowiązuje również pięciostopniowy podział Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), czyli tzw. podział statystyczny. I to właśnie on brany jest pod uwagę przy przyznawaniu środków z Unii Europejskiej, dzieląc Polskę na jednostki pięciu poziomów – 3 na poziomie regionalnym i 2 na poziomie lokalnym.

konferencja_urzad_marszalkowski (13)Podział ten wprowadzono, aby zbierać, opracowywać i porównywać dane regionalne, np. z zakresu rachunków regionalnych, demografii, rynku pracy itp. Od 1 stycznia 2015 r. w Polsce obowiązuje więc podział na:
– NUTS 1 – regiony (grupy województw) – 6 jednostek
– NUTS 2 – województwa – 16 jednostek (podział statystyczny odpowiada podziałowi administracyjnemu)
– NUTS 3 – podregiony (grupy powiatów) – 72 jednostki
– NUTS 4 – powiaty – 380 jednostek
– NUTS 5 – gminy – 2479 jednostek.

Według więc podziału statystycznego, Mazowsze już jest podzielone na dwa NUTS 2, czyli Warszawę i powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, wołomiński i warszawski zachodni oraz resztę Mazowsza.

Co to daje? W oparciu o NUTS dokonywany jest podział funduszy unijnych pomiędzy regiony uznane za peryferyjne lub opóźnione w rozwoju społeczno-gospodarczym. Podział administracyjny jest więc zbędny dla pozyskania wyższych funduszy unijnych. Wystarczy, że dokonane zostaną zmiany także w NUTS 3 dla tych regionów po roku 2020.

konferencja_urzad_marszalkowski (16)Tymczasem po podziale administracyjnym, nowe województwo, pozbawione Warszawy, miałoby ogromne problemy z wkładem własnym na realizację inwestycji finansowanych z UE. Stałoby się tak, ponieważ dochody jednostek terytorialnych pochodzą głównie z podatków CIT i PIT, a tych największe kwoty są właśnie w Warszawie.Jak tłumaczył marszałek, to właśnie z Warszawy i okalających ją gmin wytwarzane są dochody, umożliwiające np. utrzymanie szpitali, dróg, instytucji kultury czy połączeń kolejowych.

A co, jeśli jednak Prawo i Sprawiedliwość zrealizuje podział Mazowsza? – Były już takie przykłady w demokracji rzymskiej, kiedy senat ustalił, że koń będzie senatorem. Można więc wyobrazić sobie różne sytuacje. Ale będziemy się bronić. Będziemy apelować do opinii publicznej, apelować, żeby służyło to obywatelom. Jeżeli doprowadzimy do sytuacji, w której nie będzie pieniędzy nawet na remont dróg, to po co to robić? Podział jest zły, jest szkodliwy, oznacza demolkę całego kraju – zdecydowanie powiedział Adam Struzik. – Ja zakładam, że jednak refleksja [Prawa i Sprawiedliwości – przyp. red.] nastąpi i nie obudzimy się któregoś poranka w dwóch województwach. Będę województwa bronił jak Rejtan! Jeszcze Mazowsze nie zginęło! – podsumował marszałek.

Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w tym roku w subregionie płockim?

Samorząd województwa mazowieckiego nadzoruje pracę ponad 120 instytucji na terenie Mazowsza, z czego 12 zlokalizowanych jest w samym subregionie płockim. W 2016 r. na inwestycje w naszym subregionie z budżetu województwa trafi ponad 41 mln zł.

Drogi
W subregionie płockim w 2016 r. planowanych jest szereg modernizacji dróg, remontów w placówkach służby zdrowia oraz w instytucjach kultury. Na inwestycje drogowe przeznaczonych zostanie blisko 30 mln zł.

konferencja_urzad_marszalkowski (2)– W ciągu ostatnich kilku lat inwestycje drogowe w subregionie płockim pochłonęły ponad 206 mln zł. Przeprowadziliśmy wiele remontów i modernizacji, a część dróg rozbudowaliśmy. Inwestycje te nie tylko wpływają na poprawę stanu naszych dróg, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo osób z nich korzystających. A to jest jednym z naszych głównych priorytetów – podkreślił dyrektor rejonu Gostynin-Płock MZWD – Mirosław Kaczmarek. – Również i w tym roku nie zabraknie środków na niezbędne modernizacje. Do subregionu płockiego trafi ok. 30 mln zł. Dzięki tym środkom możliwa będzie kontynuacja wielu toczących się już inwestycji.

Dzięki środkom, które w tym roku zostaną przeznaczone na inwestycje drogowe w subregionie płockim możliwe będą:

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 – przejście przez Brudzeń Duży – etap II (od km 31+252 do 32+076) – 6 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Sierpc – Bielsk na odcinku Bonisław – Bielsk (od km 69+800 do km 76+105) na terenie gminy Gozdowo (pow. sierpecki) i gminy Bielsk (pow. płocki) (od km 69+945 do km 71+445) – 6 mln zł;
 • rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w miejscowości Mańkowo (od km 42+300 do km 42+700) – 5,2 mln zł;
 • budowa ul. Narutowicza w Sierpcu – 3 mln zł;
 • przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 – ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyską w Sierpcu na rondo – 2 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Słubice – Iłów od km 27+900 do km 30+000 – 1,9 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 540 od km 4+380 do km 15+050 – 1,9 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 560 od km 54+445 do km 56+500 – 1,9 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 przejście przez Mochowo – opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przebudowy 1 km odcinka drogi – ponad 1 mln zł;
 • budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck – Ruszki – ponad 450 tys. zł (opracowanie dokumentacji technicznej, inwestycja zaplanowana do realizacji w ramach RPO WM 2014-2020).

Zdrowie
Ponad 4,6 mln zł to środki, w ramach których zostaną przeprowadzone inwestycje w służbie zdrowia. Dzięki tym pieniądzom możliwe będą:

 • modernizacja pawilonu nr 7 w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 3 mln zł;
 • podłączenie do gminnej sieci wodociągowej z wymianą złoża filtracyjnego w stacji uzdatniania wody w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 41 tys. zł;
 • dostosowanie budynku głównego do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – 1 mln zł;
 • budowa systemu monitoringu wraz z wyposażeniem uzupełniającym dla 16 stanowisk w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – 600 tys. zł;
 • W 2016 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zostaną wybudowane także kolektory słoneczne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (ponad 4,8 mln zł) oraz w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie (ok. 900 tys. zł).

konferencja_urzad_marszalkowski (9)– Zarówno 2015 r., jak i 2016 r. to dla naszego szpitala okres toczących się inwestycji – podkreślała w trakcie konferencji dyrektor Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie Katarzyna Osowicz-Szewczyk. – Ubiegły rok zaowocował w szpitalu szeregiem zmian. Udało nam się przeprowadzić remont oddziału psychogeriatrii, realizowaliśmy projekt „E-zdrowie dla Mazowsza”, a także rozpoczęliśmy prace związane z budową kolektorów słonecznych. Ten ostatni projekt jest realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Dzięki niemu na terenie naszego szpitala zamontowanych zostanie 141 kolektorów. Kolejnym ważnym projektem, który chcemy zrealizować w tym roku będzie modernizacja pawilonu 7, w którym działają oddziały psychiatryczne męski i żeński – dodała dyrektor szpitala.

Kultura
Ponadto, w 2016 r. uda się przeprowadzić szereg mniejszych inwestycji w podległych samorządowi instytucjach kultury. Wśród nich wymienić można:

 • rozbudowę Muzeum Mazowieckiego – etap II oraz Dział I ART DECO – etap I (dokumentacja) – 250 tys. zł;
 • budowę mostu – wejście do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od strony trasy Warszawa/Toruń- 220 tys. zł;
 • modernizację źródeł ciepła oraz budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – ponad 201 tys. zł;
 • modernizację i adaptację na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu (oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu) – etap I dokumentacja – 140 tys. zł;
 • wykonanie dokumentacji – wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w obiektach zabytkowych – Pałac w Sannikach w Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina – ponad 40 tys. zł;
 • rozbudowa i przebudowa muszli koncertowej w Sannikach wraz zakupem niezbędnego wyposażenia – 30 tys. zł;
 • budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – ponad 24 tys. zł.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU