„Lalka” czy wiersz Ernesta Brylla? Maturzyści już po języku polskim

REKLAMA

1781 maturzystów przystąpiło w piątek do egzaminu dojrzałości z języka polskiego. O godzinie 9 rozpoczął się pisemny egzamin na poziomie podstawowym, a o godzinie 14 – na poziomie rozszerzonym. Nie zawiedli się ci, którzy postawili w tym roku na lekturę „Lalki” Bolesława Prusa.

Ogółem do pisemnego egzaminu z języka polskiego w Polsce przystąpiło ok. 282 tys. maturzystów – tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, ale i absolwentów z lat ubiegłych. Oprócz części testowej, w której należało określić, czy dane stwierdzenie w przemówieniu Włodzimierza Wójcika nt. twórczości Tadeusza Różewicza jest prawdziwe, czy też fałszywe, trzeba było np. napisać streszczenie tekstu Wojciecha Bonowicza „Profesja stulecia”, zawierające 40-60 słów.

PowiązaneTematy

Nie zabrakło też wypracowania – tu do wyboru była odpowiedź na pytanie „Tęsknota – siła niszcząca czy budująca ludzkie życie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu ‚Lalki’, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury”, albo analiza wiersz Ernesta Brylla. W obydwu pracach należało użyć minimum 250 słów.

O godzinie 14 rozpoczął się egzamin na poziomie rozszerzonym. Tu do napisania była interpretacja porównawcza utworów literackich lub wypowiedź argumentacyjna (np. rozprawki lub szkicu), wymagająca odniesienia się do tekstu teoretycznoliterackiego nt. stosunku poezji do filozofii.

Przypomnijmy, że tegoroczni maturzyści muszą przystąpić do trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Co najmniej jeden (a maksymalnie sześć) pisemny egzamin musi być na poziomie rozszerzonym – tu do wyboru jest: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Przed maturzystami są również dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego.

Kolejne egzaminy maturalne:

 • 7 maja godz. 9 – matematyka na poziomie podstawowym
 • 7 maja godz. 14 – język łaciński i kultura antyczna – poziom podstawowy i rozszerzony
 • 8 maja godz. 9 – język angielski poziom podstawowy
 • 8 maja godz. 14 – język angielski poziom rozszerzony
 • 9 maja godz. 9 – matematyka poziom rozszerzony
 • 9 maja godz. 14 – filozofia poziom podstawowy i rozszerzony
 • 10 maja godz. 9 – biologia poziom podstawowy i rozszerzony
 • 10 maja godz. 14 – historia sztuki poziom podst. i rozsz.
 • 11 maja godz. 9 – wiedza o społeczeństwie poziom podst. i rozsz.
 • 11 maja godz. 14 – informatyka poziom podst. i rozsz.
 • 14 maja godz. 9 – fizyka i astronomia poziom podst. i rozsz.
 • 14 maja godz. 14 – geografia poziom podst. i rozsz.
 • 15 maja – język niemiecki poziom podst.
 • 15 maja – język niemiecki poziom rozsz. i dwujęzyczny
 • 16 maja – chemia poziom podst. i rozsz.
 • 16 maja – historia poziom podst. i rozsz.
 • 17 maja – język rosyjski poziom podst.
 • 17 maja – język rosyjski poziom rozsz. i dwujęzyczny
 • 18 maja – język francuski poziom podst.
 • 18 maja – język francuski poziom rozsz. i dwujęz.
 • 21 maja – język hiszpański poziom podst.
 • 21 maja – język hiszpański poziom rozsz. i dwujęz.
 • 22 maja – język włoski poziom podst.
 • 22 maja – język włoski poziom rozsz. i dwujęz.
 • 23 maja – języki mniejszości narodowych poz. podst., język kaszubski poz. podst. i rozsz., język łemkowski poz. podst. i rozsz.
 • 23 maja – języki mniejszości narodowych poz. rozsz.
 • 23 maja godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)
 • 23 maja godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • 23 maja godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • 23 maja godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • 23 maja godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • 23 maja godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

Część ustna egzaminu maturalnego będzie odbywała się od 9 do 22 maja (oprócz 13 maja i 20 maja).

Wyniki matur poznamy 3 lipca br.