REKLAMA

Kupić podręczniki – kosztowny obowiązek

REKLAMA

PowiązaneTematy

W sierpniu część rodzin ze strachem zaczyna wypatrywać września. Początek roku szkolnego wiąże się z zakupem nowych podręczników, zeszytów, różnego rodzaju pomocy naukowych. Przy dwójce dzieci to koszt rzędu… tysiąca złotych za same książki!

Po otrzymaniu listy z podręcznikami zaczynamy mocno zastanawiać się, jak z miesięcznej pensji uciułać na książki dla dzieci. Zobaczmy przykładowe ceny dla dziecka w szkole podstawowej i gimnazjum.

Komplet podręczników i ćwiczeń do szkoły podstawowej dla edukacji wczesnoszkolnej to koszt ok. 200 zł. Do tego podręcznik i ćwiczenia do języka obcego (55 zł), zajęć komputerowych (18 zł), religii (18 zł) oraz zeszyty dodatkowe (65 zł). W sumie na same podręczniki wydamy około 356 złotych. Do tego zeszyty, kredki, mazaki, farby itp. dają nam kwotę minimum 500 złotych.

Załóżmy, że mamy drugie dziecko, nieco starsze – w gimnazjum. Tu musimy już liczyć się z większymi kosztami, bo i samych przedmiotów jest więcej.

 • język polski (podręcznik i ćwiczenia) – 55 zł
 • historia (podręcznik i ćwiczenia) – 52 zł
 • WOS – 24 zł
 • biologia (podręcznik i ćwiczenia) – 50 zł
 • geografia – 33 zł
 • chemia (podręcznik i ćwiczenia) – 57 zł
 • fizyka (podręcznik i ćwiczenia) – 53 zł
 • matematyka (podręcznik i ćwiczenia) – 43 zł
 • język angielski (podręcznik i ćwiczenia) – 80 zł
 • język niemiecki (podręcznik i ćwiczenia) – 50 zł
 • informatyka – 30 zł
 • religia – 18 zł
 • wychowanie do życia w rodzinie (podręcznik i ćwiczenia) – 40 zł
 • technika – 15 zł/zeszyt.

Łącznie to „zaledwie” 600 zł…

Część z nas pewnie z tęsknotą wspomina czasy, kiedy podręczniki były ujednolicone, dzięki czemu można je było odsprzedawać młodszym kolegom. Jeszcze wcześniej książki były własnością szkoły i uczniowie musieli dokupić jedynie zeszyty i drobną wyprawkę.

A teraz? Mniej zamożne osoby mogą starać się o dofinansowanie z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca br. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, na dofinansowanie mogą liczyć uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2012/2013 naukę w:

 • klasach I–IV szkoły podstawowej, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
 • klasach I–IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klasie I liceum plastycznego,
 • klasie I lub VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

O przyznaniu dofinansowania decydują kryteria dochodowe. Pomoc mogą otrzymać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Ci ostatni mogą skorzystać z pomocy, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł.Pomocą mogą zostać objęci również – bez względu na sytuację materialną i życiową – uczniowie niepełnosprawni (słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

Wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty:

 • 180 zł – dla uczniów (również niepełnosprawnych) klas I-III szkoły podstawowej,
 • 210 zł – dla uczniów szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
 • 325 zł – dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
 • 352 zł – dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Aby otrzymać pomoc finansową na zakup podręczników rodzic (lub opiekun prawny, pracownik socjalny lub nauczyciel) ucznia rozpoczynającego naukę w roku szkolnym 2012/2013 musi złożyć – w wyznaczonym przez wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta lub ministra kultury terminie wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w najbliższym roku szkolnym.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych dochodów lub świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych. Dyrektorzy szkół sporządzają listę uczniów uprawnionych do otrzymania dofinansowania i przekazują ją do władz lokalnych lub ministra.

Wójt gminy, burmistrz, prezydent miasta lub minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informują dyrektorów szkół o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy. Następnie dyrektorzy podejmują decyzje w sprawie przyznania pomocy oraz wypłacają rodzicom uczniów należne kwoty. Dofinansowanie zakupu podręczników odbywa się na zasadzie zwrotu kosztów zakupu podręczników, na podstawie przedstawionych: imiennych faktur VAT, rachunków, paragonów lub oświadczenia o zakupie podręczników.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU