REKLAMA

Które zabytki z regionu płockiego doczekają się remontu? Są fundusze

REKLAMA

W sumie 7 mln zł przeznaczy samorząd Mazowsza na dofinansowanie remontów zabytków. Do regionu płockiego z tej kwoty trafi ponad 1 mln zł, który pozwoli na prace przy 15 inwestycjach.

Radni województwa podjęli decyzję o przekazaniu blisko 7 mln zł na wsparcie prac remontowych i konserwatorskich mazowieckich zabytków.

PowiązaneTematy

– W sumie pomożemy odnowić 90 mazowieckich obiektów. To bardzo ważne wsparcie. Każdy z nich przez swoją historię jest nieodłącznym elementem naszej regionalnej tożsamości – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach wpisanych do rejestru zabytków cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku złożono 165 wniosków, na łączną kwotę ponad 22 mln zł.

Wśród ubiegających się o dotacje, największą grupę stanowiły parafie oraz samorządy. Ostatecznie komisja konkursowa wnioski po ocenie formalnej i merytorycznej zdecydowała o przyznaniu dotacji 90 zabytkom.

– Mazowsze to region, który zachwyca nie tylko pięknymi krajobrazami i bogatą tradycją, ale też niezwykłymi zabytkami. Są tu nie tylko zamki i urokliwe dworki, ale też wiele perełek architektury sakralnej. Dlatego cieszę się, że w tym roku udało nam się znaleźć środki, które pozwolą poprawić stan techniczny wielu z nich i przywrócić im dawny blask – mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.Wnioskodawcy mogli zyskać pieniądze na np. badania konserwatorskie i architektoniczne, wykonanie dokumentacji, zabezpieczanie i odnowienie zabytków czy modernizacje instalacji elektrycznych.

W regionie płockim

Wśród zabytków, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza, znalazło się 15 inwestycji z subregionu płockiego, m.in. prace konserwatorskie budynku kościoła pw. Św. Klemensa w Kępie Polskiej, konserwacja i restauracja polichromii sklepienia oraz ścian w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie czy remont zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 22 w Płocku.

Łączna wartość dofinansowania wszystkich projektów wyniesie ponad 1 mln zł.

O dotację mógł ubiegać się każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i ma tytuł prawny do zabytku (wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego). Ponadto wszystkie obiekty powinny znajdować się na terenie województwa mazowieckiego i być wpisane do rejestru zabytków. Wnioskodawcy mogli ubiegać się maksymalnie o 200 tys. zł.

Wnioskujący mogli się ubiegać o wsparcie na zabezpieczenie zabytków, w tym m.in. odnowienie lub całkowite odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych okien, ościeżnic czy okiennic, a także zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia dachowego. Dotacje to również szansa na dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej, odgromowej czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów. Muszą być one jednak również wpisane do rejestru zabytków.

Zabytkowy budynek przy ul. Kościuszki 22 w Płocku, fot. Wikipedia

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU