REKLAMA

Konsumenci mają nowe prawa

REKLAMA

W Boże Narodzenie weszła w życie ustawa o prawach konsumenta. Co zmieniła, kogo dotyczy i jakich umów?

Przede wszystkim nowa ustawa zmienia uprawnienia konsumentów, które wynikają z zawieranych umów o dzieło oraz sprzedaży (w sposób tradycyjny, na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa). – Zatem do umów zawartych po tej dacie, jak również trybu składania i rozpoznawania reklamacji konsumentów, będzie miał zastosowanie nowy stan prawny – tłumaczy Izabela Prądzyńska, Miejski Rzecznik Konsumentów.

PowiązaneTematy

Składając teraz reklamację, mamy do wyboru dwa tryby reklamacyjne:
– rękojmię (odpowiedzialność sprzedawcy),
– gwarancję (odpowiedzialność gwaranta – podmiotu, który udzielił gwarancji na produkt).
Wybór trybu reklamacyjnego należy do nas.

– Odpowiedzialność sprzedawcy za sprzedany towar nadal wynosi 2 lata – wyjaśnia Miejski Rzecznik Konsumentów. – Jednak wydłużony został termin domniemania powstania wady. Mianowicie, jeżeli konsument stwierdzi istnienie wady przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, to przyjmuje się (domniemywa), że wada lub przyczyna jej powstania istniały w chwili wydania towaru – dodaje.

W takiej sytuacji mamy prawo żądać od sprzedawcy:
– naprawienia wady
– wymiany towaru na nowy
– obniżenia ceny
– odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń – o ile wada jest istotna.

Musimy przy tym jednak pamiętać, że sprzedawca ma prawo nie uznać wybranego przez nas roszczenia i zaproponować inny sposób rozpatrzenia reklamacji. Jednak zależy to od indywidualnych okoliczności danej sprawy.

A co, jeśli kupimy jakąś rzecz przez Internet lub telefonicznie? – Przy umowach zawieranych na odległość lub poza lokalem, według nowego stanu prawnego, termin odstąpienia od umowy został wydłużony do 14 dni kalendarzowych, bez konieczności podawania przyczyny – wyjaśnia Izabela Prądzyńska.

Uwaga, jeżeli przedsiębiorca nie poinformował nas o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, termin na odstąpienie od niej wydłuża się aż do 12 miesięcy. Jeśli jednak w tym okresie przedsiębiorca przekaże nam wymaganą informację, to od tego momentu mamy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

Szczegółowe informacje na temat zmian w przepisach konsumenckich można uzyskać w Biurze Rzecznika Konsumentów, al. Piłsudskiego 6, II piętro, pok. 213/214 lub pod numerem telefonu 24 367-15-81.