Konstytucja biznesu już jest. Co zmienia?

REKLAMA

W ostatni dzień kwietnia weszła w życie długo zapowiadana tzw. konstytucja biznesu. Pakiet pięciu ustaw ma całkowicie zmienić znaczną część funkcjonowania polskich przedsiębiorstw.

30 kwietnia br. weszła w życie konstytucja biznesu, zapowiedziana jeszcze pod koniec 2016 roku. Dokument składa się z pięciu ustaw, regulujących dużą część życia gospodarczego kraju:

PowiązaneTematy

  • Prawo przedsiębiorców,
  • przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu “Konstytucji Biznesu”,
  • ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców,
  • ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  • ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ten duży pakiet ustaw wprowadza wiele zmian w funkcjonowaniu zarówno istniejących, jak i dopiero powstających inicjatyw gospodarczych. Jakie są najważniejsze zmiany, które wprowadza ten pakiet ustaw?

Relacje z urzędami

Zmiany zapisane w tym pakiecie ustaw mają doprowadzić do tego, że w przypadku niejasności lub niedookreślenia w przepisach, sprawy będą rozpatrywane na korzyść przedsiębiorcy. Wprowadzono również zakaz stwarzania nieuzasadnionych obciążeń przez urząd. Bardzo istotną zmianą jest powołanie rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, który będzie odpowiadał za dbanie o właściwe relacje na linii przedsiębiorca – urząd.

Zgodnie z zapisami konstytucji biznesu, ma powstać portal informacyjny dla przedsiębiorców, na którym znajdziemy m.in. zbliżające się terminy urzędowe czy zmiany w prawie. Dodatkowo, w ustawach zapisane jest rozwinięcie możliwości kontaktu i załatwiania spraw z urzędem przez internet lub telefon czy likwidacja numeru REGON na rzecz NIP-u.

Zakładanie firmy

Wiele osób planujących rozpoczęcie nowej działalności ucieszy brak potrzeby rejestracji, w przypadku dochodów niższych, niż połowa płacy minimalnej. Jest to wyraźny ukłon w kierunku osób młodych, które chcą sobie dorobić, jak również drobnych artystów i wszystkich tych, których praca przynosi skromny zysk. Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

Jednocześnie początkujący przedsiębiorcy będą przez 6 miesięcy zwolnieni z płacenia składki ZUS. Takie rozwiązanie pozwoli przedsiębiorcy przejść najtrudniejszy okres budowania firmy bez zbędnych obciążeń i zwiększy jego szanse na przetrwanie.

Zawieszanie działalności

Wartym odnotowania jest zapis o możliwości zawieszenia działalności w przypadku zatrudniania pracownika, będącego na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Znacznie ułatwi to życie małym przedsiębiorcom, którzy w przypadku pójścia na zwolnienie nawet jednego pracownika, mogą nie być w stanie dalej efektywnie prowadzić swojej działalności.

Zasady tworzenia prawa gospodarczego

W konstytucji biznesu postarano się również o to, by przyszłe prawo było znacznie bardziej jasne i korzystne dla przedsiębiorców. Stworzono zbiór reguł, mających kierować tworzeniem prawa gospodarczego, co powinno nadać konkretny kierunek wszystkim dalszym zmianom.

Dodatkowo, odpowiedni ministrowie mają wydać proste objaśnienia prawne niezbędne przedsiębiorcom.