Konkurs o Broniewskim

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Płockie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku, dla uczczenia 115. rocznicy urodzin i 50. rocznicy śmierci Władysława Broniewskiego, ogłaszają konkurs poetycki pod hasłem: “BRONIEWSKI DZISIAJ”.

W konkursie może wziąć udział każdy, bez względu na wiek i przynależność do związków i stowarzyszeń twórczych. Należy przesłać zestaw trzech wierszy:

  • nawiązujących do życia i twórczości Władysława Broniewskiego,
  • w pięciu egzemplarzach,
  • opatrzonych godłem słownym,
  • godło słowne powinno być powtórzone na dodatkowej, zamkniętej kopercie zawierającej imię, nazwisko, adres i numer telefonu,
  • do 10 lutego 2012,

na adres:

Dom Broniewskiego
Ul. Kościuszki 24
09-402 PŁOCK – z dopiskiem na kopercie “konkurs poetycki”.

Jury przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia.

Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane oraz stanowią jego pracę własną. Wiersze nagrodzonych autorów zostaną wydrukowane w tomiku pokonkursowym i w prasie.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2012 roku, o czym laureaci zostaną wcześniej powiadomieni.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 602 679 950.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji