Jeszcze kilka dni na wnioski o stypendium

REKLAMA

Urząd Marszałkowski ogłosił kolejny termin, do którego uczniowie szkół zawodowych mogą składać wnioski o stypendium. Jest o co walczyć – najlepszym państwo będzie wypłacać 420 złotych miesięcznie. Tylko dlaczego tak późno?

Ile warty jest kolejny magister?

PowiązaneTematy

Kilkanaście lat temu rząd wmówił młodym Polakom i ich rodzicom, że przyszłością są studia. Rozpoczęło się więc oblężenie liceów, po których z kolei młodzież zaczynała mniej lub bardziej wymarzone studia. Nieważne jakie – papier musiał być. Jak grzyby po deszczu powstawały prywatne uczelnie, limity naboru zwiększały uczelnie publiczne. Student przybywał na studia nie po wiedzę, a po dyplom. Teraz mamy problem – co drugi młody człowiek może „pochwalić się” tytułem licencjata, inżyniera czy magistra. Tylko ile jest warty? Doszło do sytuacji, w której rynek jest przesycony prawnikami, socjologami, historykami, kulturoznawcami… można tak wymieniać jeszcze dłuższą chwilę. Brakuje za to absolwentów szkół zawodowych i technicznych. Teraz wszelkimi możliwymi sposobami próbuje się nakłonić młodzież na powrót do zawodówek i techników…

Państwo interweniuje 

Państwo próbuje zachęcić młodzież do uczenia się w szkołach zawodowych, przyznając hojne stypendia

– Chcemy docenić najzdolniejszych uczniów szkół zawodowych, bo właśnie te szkoły w praktyczny sposób przygotowują młodzież do późniejszej pracy – mówił marszałek województwa Adam Struzik.

Najważniejszym kryterium przy przyznawaniu stypendiów są oczywiście wyniki w nauce. Średnia z przedmiotów zawodowych nie może być niższa niż 4,0, natomiast z dwóch przedmiotów ogólnych związanych z zawodem w zakresie rozszerzonym – 4,5. Na dodatkowe punkty mogą liczyć laureaci lub finaliście olimpiad i turniejów, konkursów o charakterze zawodowym o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz uczniowie z rodzin wielodzietnych.

Ponadto kandydaci muszą spełnić następujące kryteria:

  • są uczniami co najmniej II klasy szkoły zawodowej,
  • w roku szkolnym 2014/2015 otrzymali promocję do następnej klasy,
  • w roku 2015/2016 będą ucznia szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie Mazowsza,
  • nie ukończyli 24 roku życia do dnia 30 czerwca 2016,
  • nie będą uzyskiwać w roku szkolnym 2015/2016 stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”.

Warunkowo dopuszczono także możliwość składania wniosków przez uczniów/słuchaczy szkół policealnych o ile zaistnieje sytuacja, w której wartość docelowa wskaźnika dotyczącego liczby uczniów objętych wsparciem stypendialnym nie zostanie osiągnięta.