REKLAMA

Jest porozumienie w sprawie płac w Orlenie

REKLAMA

W nocy z piątku na sobotę doszło do porozumienia między związkami zawodowymi a zarządem PKN Orlen. Strony ustaliły zasady przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w koncernie, a także wysokość składki grupowego ubezpieczenia na życie.

O porozumieniu PKN Orlen poinformował 1 marca. Efekty trzeciej tury rozmów negocjacyjnych podejmie teraz zarząd koncernu w formie uchwały. Pracownicy wynegocjowali uznaniowy wzrost płacy od 1 sierpnia br., średnio w wysokości 100 zł miesięcznie na pracownika. Będzie to jednak powiązane z wynikami oceny okresowej, dzięki czemu docenieni mają być pracownicy z najlepszymi wynikami.

PowiązaneTematy

Oprócz tego, w kwietniu i w grudniu mają być wypłacone nagrody jednorazowe po 1,5 tys. każda, zwaloryzowane zostaną także dodatki i świadczenia określone w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy o 0,9% ( średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych), ze skutkiem od 1 stycznia bieżącego roku. Koncern będzie również pokrywał od września br. składki grupowego ubezpieczenia na życie w wysokości 40 zł.