Innowacyjni mogą starać się o kasę

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Do 10 sierpnia można składać wniosek o udział konkursie Innowator Mazowsza. Innowacyjna firma może otrzymać 25 tys. zł, a naukowiec, wprowadzający w praktykę innowacyjne rozwiązania – 10 tys. zł.

Innowator Mazowsza organizowany jest już po raz czwarty. Ma on pogłębiać współpracę środowiska nauki ze sferą biznesu i ułatwiać dzielenie się naukowymi dokonaniami, które można praktycznie zastosować w biznesie. Jak co roku – przewidziane są dwie kategorie: Młoda Innowacyjna Firma i Innowacyjny Młody Naukowiec.

– Co roku widzimy, że firmy i naukowcy biorący udział w konkursie to przede wszystkim inspiracja dla innych osób działających zarówno w biznesie, jak i w nauce. Liczę na to, że wskazane dobre praktyki we wdrażaniu nowych technologii będą zachętą do sięgania po nowatorskie rozwiązania – mówi marszałek Adam Struzik.

Innowacyjna firma
Zgłaszający się do konkursu przedsiębiorcy muszą prowadzić na Mazowszu firmę z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, istniejącą nie dłużej niż 10 lat. W ocenie brane są pod uwagę nowe produkty lub usługi, nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w codziennej praktyce biznesowej, ale co ważne – stosowane nie dłużej niż 5 lat.

Innowacyjny naukowiec
Za innowacje w nauce nagrodzeni będą mogą młodzi, kreatywni naukowcy z Mazowsza w wieku do 35 lat, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora, uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat, których prace zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania. Ważnym warunkiem jest praktyczne zastosowanie wyników naukowych dokonań.

Na zwycięzców czekają nagrody:

  • I miejsce wśród przedsiębiorców – 25 tys. zł,
  • II miejsce wśród przedsiębiorców – 15 tys. zł
  • III miejsce wśród przedsiębiorców – 10 tys. zł
  • I miejsce w kategorii naukowców – 10 tys. zł
  • II miejsce w kategorii naukowców – 7 tys. zł
  • III miejsce w kategorii naukowców – 5 tys. zł.

Wszystkie kwoty są kwotami brutto.
Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu, regulamin oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.innowacyjni.mazovia.pl. Wnioski konkursowe z dopiskiem “Innowator Mazowsza” – kategoria Młoda Innowacyjna Firma lub Innowacyjny Młody Naukowiec należy składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty:

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Al. Solidarności 61
03-402 Warszawa

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji