REKLAMA

Grabowa ukończona

REKLAMA
Jak informuje Wydział Inwestycji i Remontów płockiego ratusza, zakończyła się budowa ulicy Grabowej na osiedlu Borowiczki. Koszt zrealizowanej inwestycji to ponad 1,1 mln zł.

Na ul. Grabowej wykonano prace drogowe i sanitarne. Ulica doczekała się nowej nawierzchni i chodników po obydwu stronach, a także wjazdów do posesji. Wymalowano oczywiście również oznakowanie pionowe i poziome. W ramach prac sanitarnych, wykonano przyłącza wodociągowe, wpusty i kanalizację deszczową.

Prace były utrudnione ze względu na upadłość wykonawcy w trakcie realizacji zadania. Firma „Tignar” z Warszawy podpisała umowę z miastem 12 października 2011, a 16 maja br. Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił jej upadłość. W tej sytuacji podwykonawca firmy „Tignar” – Zakład Instalacji Sanitarnych „TECH-INSTAL” przerwał z dniem 28 maja br. prace na ulicy Grabowej. Ratusz niezwłocznie wystosował pismo do Syndyka masy upadłościowej o dokończeniu prac. Po miesiącu milczenia, mimo ponagleń i wezwań inwestora, Syndyk odstąpił od umowy zawartej z Gminą na budowę ulicy Grabowej. Urząd miasta zlecił więc natychmiastowe wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych prac oraz prac pozostałych do zakończenia i zlecił dokończenie prac Zakładowi Usług Miejskich „MUNISERWIS’” Zakład Budżetowy. Pozostało wówczas dokończenie m.in. chodników na skrzyżowaniu ulicy Grabowej z ulicą Botaniczną oraz ułożenie warstwy ścieralnej wraz podbudowami. Zgodnie z ustaleniami z Radą Mieszkańców osiedla Borowiczki, w połowie września zakończono asfaltowanie całego ciągu ulicy Grabowej.Koszt budowy ulicy Grabowej to 1.156.300,00 zł brutto, z czego 627.400,00 zł zapłacono firmie „Tignar”, a 528.900,00 zł stanowi wysokość zlecenia dla Muniserwisu. Kwota ta może być jednak niższa, ponieważ rozliczenie będzie sukcesywne fakturami wystawionymi na podstawie kosztorysów powykonawczych. Obecnie trwają procedury związane z odbiorem inwestorskim, które powinny zakończyć się w październiku.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU