REKLAMA

Emeryci mogą również przekazać 1% podatku

REKLAMA

Jak informuje ZUS, również emeryci mogą przekazywać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Mają na to prosty sposób.

ZUS zaczyna rozsyłać PIT-y za 2017 rok. Przy tej okazji warto przypomnieć, że adresaci mogą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Osoby, które w 2017 roku miały przychody wyłącznie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (niekorzystające z żadnych odliczeń) mają na to uproszczony sposób. Wystarczy złożyć do Urzędu Skarbowego druk PIT-OP, w którym zostanie wskazana organizacja pożytku publicznego.

Wśród rozsyłanych w 2018 roku dokumentów PIT, znajdą się następujące formularze:

PIT-40A – roczne obliczenie podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2017 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują.

PIT-11A – informacja o dochodach wystawiana dla osób, które nie pobierały wyżej wymienionych świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia. Formularz ten otrzymają również osoby, które w 2017 roku:  • złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,
  • złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg. wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia tj. o kwotę 46,33 zł,
  • pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,
  • którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

PIT-11  – otrzymają osoby, które pobrały świadczenie należne po osobie zmarłej.

PIT-8C – informację o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez ZUS, otrzymają osoby alimentowane na podstawie wyroku sądu  lub ugody w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł. miesięcznie, o ile zasądzona/ustalona kwota alimentów przewyższa 700 zł.

W związku z tym, że alimenty są wyłączone z podatku dochodowego, dzieci które nie ukończyły 25. roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek w oparciu o odrębne przepisy, nie otrzymują omawianych dokumentów.

Odliczeń od dochodu lub podatku można dokonać w zaznaniach podatkowych PIT-37, PIT-36 do 30 kwietnia 2018 roku.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU