REKLAMA

EchoSonda – Dworzec PKP

REKLAMA

Rozpoczynamy cykl EchoSondy, w której głos oddajemy Wam – płocczanom. Będziecie mogli na żywo wypowiedzieć się na tematy, które są istotne dla każdej osoby – mieszkającej, pracującej, bawiącej się w naszym mieście. Pierwszy temat to jednocześnie pierwsze miejsce, które widzą turyści, wjeżdżający do Płocka pociągiem czy autobusem – nasz „słynny” dworzec.

Temat remontu dworca PKP nie jest nowy. Przedstawiamy jego skondensowaną historię.

2006 – ówczesne władze miasta podjęły decyzję o przejęciu budynku od PKP i wyremontowaniu go na własny koszt. Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego Artura Jaroszewskiego, w tym samym roku powstała w Urzędzie Miasta Płocka koncepcja zagospodarowania dworca wraz z jego otoczeniem, następnie uregulowana została własność gruntu pod budynkiem oraz zaległości PKP w podatku od nieruchomości. Koncepcja zakładała modernizację istniejącego budynku dworca oraz budowę dodatkowego, wielokondygnacyjnego budynku połączonego z dworcem, w którym będą umiejscowione lokale handlowo-usługowe, restauracje oraz biura. Powstałby również niewielki budynek administracyjno-informacyjny PKS. Na terenie dworca miały być zadaszone stanowiska dla autobusów oraz zadaszony peron kolejowy. Planowane były także zespoły parkingów dla samochodów osobowych, nowe ciągi komunikacyjne, usprawniające przepływy pojazdów i ludzi oraz tereny zielone.

2009 – Urząd Miasta Płocka postawił PKP warunek – miasto wyremontuje dworzec na własny koszt, ale budynek musiałby być przejęty za symboliczną złotówkę. Na to PKP nie chciało się zgodzić, powołując się na ustawę o komercjalizacji. Pod koniec listopada 2009 roku pojawiła się wstępna deklaracja ze strony PKP o kilku możliwościach finansowania tej inwestycji, w tym między innymi sprzedaż dworca miastu, wieloletnią dzierżawę oraz realizację projektu w oparciu o Partnerstwo Publiczno Prywatne. Miasto zaczęło opracowywać wstępną koncepcję rewitalizacji dworca w formule PPP.

2010 – ratusz przedstawił nowy projekt, jednak nie spotkał się on z akceptacją PKP SA, które w zamian przedstawiło swój pomysł na rewitalizację dworca PKP w Płocku: dostosowanie budynku dworca do potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych w części budynku odpowiedzialnej za obsługę podróżnych oraz wydzielenie przestrzeni o charakterze handlowo-usługowo-administracyjnym. Zmianie miałaby ulec: elewacja budynku, okna, dach, instalacja elektryczna, CO, etc. Całość projektu rewitalizacji dworca miałaby zostać sfinansowana ze środków PKP SA, w tym ze środków pozyskanych z dotacji z budżetu Państwa. Rolą Miasta miało być jedynie odpłatne wynajęcie powierzchni biurowej o pow. nie większej niż 61 m2 na działalność straży miejskiej lub policji.

24 maja 2010 – podpisano umowę o współpracy z PKP SA, w której znalazł się zapis, iż prace budowlane rozpoczną się w 2011 roku oraz że warunkiem przystąpienia do realizacji projektu jest pozyskanie środków finansowych z budżetu Państwa.

Wrzesień 2010 – po raz pierwszy pojawiła się informacja ze strony PKP SA, że mogą wystąpić problemy z uzyskaniem dotacji na remont dworca. Poinformowano także, że docelowo dworzec PKP w Płocku znajdzie się w PKP SA Oddział Dworce Kolejowe lub nowo powołanej spółce Dworzec Polski, która ma być zarządcą dworców kolejowych w Polsce.7 października 2010 – na spotkaniu z przedstawicielami PKP SA, dot. rewitalizacji terenów PKP, podtrzymano informację o zamiarach remontu dworca PKP w Płocku.

27 października 2010 – członek Zarządu PKP SA w e-mailu adresowanym do ówczesnego Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta napisał, że według jego wiedzy, remontu dworca PKP w Płocku nie ma w planach inwestycyjnych zatwierdzonych jako plany wydatków budżetowych Ministerstwa Infrastruktury i PKP SA.

12 stycznia 2011 – Urząd Miasta Płocka otrzymał pismo, w którym PKP SA informuje, że wniosek dotyczący zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku dworca kolejowego w Płocku” został negatywnie oceniony. Spowodowało to brak podstaw do ubiegania się w Ministerstwie Infrastruktury o dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Marzec 2011 – ratusz ponownie zaprasza PKP SA do współpracy przy modernizacji budynku dworca kolejowego w Płocku. Prezydent zaproponował analizę możliwości realizacji inwestycji w formule PPP. Członek Zarządu PKP SA został poinformowany, iż miasto posiada opracowaną koncepcję zagospodarowania dworca, która została przesłana jako załącznik.

2012 – ratusz ponownie wystąpił do PKP SA o przekazanie dworca. Tym razem, jeśli dojdzie do przejęcia budynku, zaplanowano umieszczenie tam tylko dworca autobusowego dla Komunikacji Miejskiej, PKS-u oraz prywatnych linii lokalnych i międzynarodowych. Dworzec kolejowy miałby powstać prawdopodobnie w okolicach ulicy Bielskiej i Sierpeckiej. Ta lokalizacja pozwala na logiczne połączenie trasy szybkiej kolei z Modlina do Płocka, która planowana jest do realizacji za parę lat. Jednocześnie oznacza to, że na nowy dworzec jeszcze poczekamy.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU