Dzień kobiet w statystykach. Kobiety ciągle zarabiają mniej…

REKLAMA

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, warszawki urząd statystyczny przygotował specjalne zestawienie, które w skrócie można nazwać wojną płci. Większość informacji można traktować jako ciekawostkę, choć jedna z nich jest jest niepokojąca – kobiety w dalszym ciągu zarabiają mniej od mężczyzn.

Zacząć należy przede wszystkim od faktu, że na Mazowszu kobiet jest więcej. W skali województwa kobiety stanowią 52,5% mieszkańców, a w samej Warszawie aż 54,1%. Średnia wieku pań to 41,1 lat. Dużo większa jest także oczekiwana długość życia – urodzone w 2014 roku dziewczynki przeżyją średnio ok. 82 lata, podczas gdy ich męscy rówieśnicy tylko 74.

PowiązaneTematy

Kobiety zdecydowane dominują w wyższych szkołach pedagogicznych oraz uniwersytetach medycznych. Studentki stanowią tam odpowiednio 79,4% oraz 75,3% ogółu żaków. Przeważają też na uniwersytetach (66%) i wyższych szkołach rolniczych (58,5%). Mniejszość stanowią jedynie w wyższych szkołach technicznych, gdzie tylko co trzeci student to kobieta.

W drugiej dekadzie XXI wieku opóźnił się także wiek, w którym kobiety decydują się na dziecko. Biorąc pod uwagę całe województwo, średni wiek kobiety rodzącej pierwsze dziecko to 28,4 lat, ale w samej Warszawie jest to już 30,1!

A jak jest z sięganiem kobiet po władzę? Zaledwie 10% burmistrzów, wójtów i prezydentów miast na Mazowszu to kobiety. Nieco lepiej jest w radach powiatu (24%) i radach gminy (28,4%). Najbardziej sfeminizowany jest sejmik wojewódzki – 41,2% radnych to kobiety. W Radzie Miasta Płocka zasiada siedem przedstawicielek płci pięknej, co przy ogólnej liczbie 25 radnych daje 28%.

Newralgiczna jest kwestia zarobków – statystycznie, przeciętne wynagrodzenie kobiet stanowi w naszym województwie 80% poborów mężczyzn. Największe zróżnicowanie występuje w grupie wiekowej 35-44 (płaca kobiet to 76,6% płacy mężczyzn) oraz w grupie najlepiej wykształconej (zaledwie 67,6%).