REKLAMA

Czy w Płocku jest za głośno?

REKLAMA

Zakończyły się konsultacje społeczne, dotyczące projektu „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka”. Mieszkańcy wskazywali miejsca, w których – według nich – jest zdecydowanie zbyt głośno. Ratusz obiecał działać.

W raporcie, z którego treścią możemy zapoznać się poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, autorzy raportu, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPEGIEKA” Sp. z o.o. z Elbląga oraz ACESOFT Sp. z o.o. z Sopotu, odnieśli się do sześciu miejsc, wskazanych przez płocczan, a konkretnie do:

Obszaru zagrożonym hałasem od ul. Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Harcerskiej do końca ul. Wiosennej:
– Wniosek mieszkańców dotyczący budowy zabezpieczeń antyhałasowych został uwzględniony. Ekran, względnie wał akustyczny przy ul. Wyszogrodzkiej, chroniący mieszkańców przy ul. Wiosennej został zaproponowany do realizacji w terminie krótkookresowym. Propozycje POSPH nie uwzględniają natomiast przyspieszeń w ramach realizacji działań krótkookresowych.

Obszaru przy ulicy Kolegialnej:
– Obszar przy ul. Kolegialnej jest przewidziany w propozycjach środków krótkookresowych ochrony przed hałasem.

Obszaru przy ul. Kolejowej:
– W terminie krótko- i średniookresowym nie ma możliwości realizacji środków ochrony przed hałasem przy ul. Kolejowej. Obszar ten został wskazany do uwzględnienia w działaniach długoterminowych. Uzasadnienie tej decyzji podane zostało w projekcie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka.

Obszaru przy ul. Chopina od ul. Otolińskiej do ul. Spółdzielczej:
– Obszar przy ul. Chopina o największym zagrożeniu hałasowym, na odcinku od ul. W. Lachmana do ul. Otolińskiej, przewidziany jest w propozycjach środków średniookresowych ochrony przed hałasem. W odniesieniu do wniosku o przekierowanie ruchu ciężkiego transportu z zakładów BUDMAT i WECTRA nowym łącznikiem z ulicą Graniczną do al. Piłsudskiego, Wydział Kształtowania Środowiska zwróci się do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego z prośbą o przeanalizowanie możliwości uwzględnienia wniosku mieszkańców.Obszaru ul. Sienkiewicza i al. Kilińskiego:
– Obszar przy ul. Sienkiewicza jest przewidziany w propozycjach środków krótkookresowych, obszar przy al. Kilińskiego w propozycjach średniookresowych ochrony przed hałasem. Wniosek o przestrzeganie przepisów jest oczywisty i generalnie słuszny w każdej dziedzinie i nie wymaga zapisu w POŚPH.

Obszaru w otoczeniu ul. Czwartaków:
– Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem ma ściśle określone ramy prawne. W szczególności musi opierać się na opracowanej mapie akustycznej i dotyczyć wyodrębnionych na jej podstawie obszarów zagrożeń. W ramach rozpatrywania wniosku dotyczącego uciążliwości hałasowej przy ul. Czwartaków zostało stwierdzone, że dotyczy to obszaru z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, który wg Mapy akustycznej Miasta Płocka nie jest obszarem zagrożonym hałasem drogowym. Nie oznacza to, że ruch samochodowy nie jest źródłem uciążliwości dla mieszkańców budynku szczególnie, że dodatkowym źródłem hałasu jest zlokalizowany w pobliżu budynku mieszkalnego przystanek autobusowy. W przypadku zmiany lokalizacji przystanku oraz wprowadzenia innych zmian w organizacji ruchu na tym terenie Wydział Kształtowania Środowiska zwróci się do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego z prośbą o przeanalizowanie możliwości dokonania tych zmian.

Płocczanie wskazali też problem hałasu powodowanego przez imprezy i koncerty w amfiteatrze. Według autorów raportu, programu ochrony środowiska przed hałasem ma ściśle określone ramy prawne, a więc opierać się na mapie akustycznej. Nie dotyczy on uciążliwości krótkotrwałych – a więc imprez masowych. – Rozwiązanie problemu hałasu emitowanego w trakcie imprez masowych wymaga odrębnej regulacji przez odpowiednie organy UM, poza działaniami wynikającymi z Programu – tłumaczą w swym raporcie.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU