Część Fabryki Maszyn Żniwnych zostanie odnowiona. Koszt inwestycji to ponad 20 mln

REKLAMA

W piątek w urzędzie marszałkowskim podpisano pierwsze na Mazowszu umowy, dotyczące dofinansowania unijnego w nowej formie – pożyczek, zamiast dotychczasowych dotacji. W ramach inicjatywy Jessica, firma Budmat zrewitalizuje część dawnej Fabryki Maszyn Żniwnych. Koszt całości rewitalizacji to 20 mln zł. Udzielona pożyczka wyniesie 15 mln zł. 

Jak podaje starostwo powiatowe w Płocku, ruszyły dwie inicjatywy Jeremie i Jessica. Ich kapitał to 220 mln zł przekazanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego z RPO WM 2007-2013. Dziś Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z odbiorcami wsparcia. Z inicjatywy Jessica zrewitalizowane zostaną obiekty dawnej Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku i centrum Sochaczewa.

PowiązaneTematy

– Wszystko wskazuje na to, że w latach 2014-2020 mechanizmy zwrotne będą szczególnie doceniane i preferowane przez Komisję Europejską – powiedział marszałek Adam Struzik. – Ten typ wsparcia powinien znaleźć się w programach regionalnych i krajowych. Jest to dla nas zatem swoisty poligon doświadczalny. Z naszego punktu widzenia ważny jest rozwój Mazowsza. Warto więc wykorzystać wszystkie potencjalne siły do tego – i środki europejskie, ale też samorządowe, przedsiębiorstw i innych podmiotów – dodał marszałek.

Niebawem pieniądze z UE będą przekazywane głównie jako kapitał do zarządzania, a następnie do zwrotu, który ma być podstawą w unijnym programowaniu na lata 2014-2020. W ten sposób, jak zapewniają władze unii, fundusze będą pracowały wielokrotnie, tym samym będą dostępne dla przedsiębiorców i samorządów lokalnych z Mazowsza. – Dzięki dzisiejszemu podpisywaniu umów w ramach inicjatywy JESSICA w Polsce powstanie 40 projektów na ponad 430 mln zł – poinformował przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego Christos Kontogeorgos.

Pierwsze umowy w inicjatywie Jessica dotyczą rewitalizacji przestrzeni miejskich. Duża zmiana czeka przestrzeń dawnej Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku. Część budynków zostanie przebudowana i wyremontowana. Zmiany dotyczyć będą również infrastruktury i urządzeń poprzemysłowych. Poza tym, zagospodarowany zostanie przyległy teren. W zrewitalizowanych obiektach firma Budmat uruchomi linię produkcyjną blachodachówki modułowej. Koszt rewitalizacji to 20 mln zł, z czego kwota udzielonej pożyczki to 15 mln zł (oprocentowanie – 0,91 proc. w skali roku).

Umowy na pożyczki podpisali dziś Marek Szczepański, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w BGK, oraz odpowiednio Bogdan Więcek – właściciel płockiej firmy Budmat. Inwestycja rozpocznie się jeszcze w tym roku.