REKLAMA

Chcecie szefować Orlen Arenie? Ratusz ogłosił konkurs

REKLAMA

Pierwszy, można powiedzieć nawet historyczny, dyrektor Centrum Sportowo-Widowiskowego w Płocku odszedł z Orlen Areny na stanowisko sekretarza miasta. Kto go zastąpi? Może… ktoś z Was?

To, oczywiście, pytanie pół żartem pół serio. Nie od dzisiaj wiadomo, że większość wysokich stanowisk najpierw posiada kandydata, który spełnia różnego rodzaju oczekiwania, a potem zostaje wybrany w konkursie. Jednak nie zawsze tak się dzieje, więc… kto wie?

Dyrektor Centrum Widowiskowo-Sportowego w Płocku, zgodnie z ogłoszonym właśnie konkursem, będzie kierował Orlen Areną, realizując zadania jednostki, planując zadania i reprezentując CWS na zewnątrz. A jakie wymagania musi spełnić potencjalny kandydat?

Przede wszystkim musi posiadać obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych, nie może być karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a swojemu przyszłemu pracodawcy musi przedstawić koncepcję funkcjonowania Centrum Widowiskowo-Sportowego. Obowiązkowo musi mieć za sobą przynajmniej 5-letni staż pracy, ale wlicza się do tego również wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, przez okres co najmniej trzy lata. Według wymagań konkursowych, musi mieć także wyższe wykształcenie.To wymagania podstawowe, do tego sprawdzana będzie znajomość całego pakietu ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o systemie oświaty, o sporcie, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o bezpieczeństwie imprez masowych.

Dokumenty konkursowe można składać do 9 kwietnia, co oznacza, że już wkrótce Orlen Arena będzie miała nowego szefa.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU