REKLAMA

Będzie program terapeutyczny dla sprawców przemocy

REKLAMA

Starostwo Powiatowe w Płocku otrzymało środki na opracowanie programu terapeutycznego dla sprawców przemocy. Projekt będziemy realizowany w II półroczu 2017 roku.

Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku realizuje Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, opracowany we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku. Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w powiecie płockim.

Na stronie internetowej powiatu płockiego w zakładce Promocja zdrowia można obejrzeć spot wyprodukowany na potrzeby Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. „WYBIERZ WŁAŚCIWIE” oraz informacje dot. Kryzysowego Telefonu Zaufania 116 123 i Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

W ramach działań został opracowany program terapeutyczny dla sprawców przemocy. Starostwo już pozyskało środki na ten cel.

– Opracowaliśmy Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie i otrzymaliśmy środki na realizację Programu, który będziemy realizować w II półroczu 2017 roku – powiedziała Małgorzata Struzik, dyrektor wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku. – Co chcemy osiągnąć? Zmianę zachowań typu przemocowego na rzecz partnerstwa i poszanowania wobec domowników. Zaprzestanie stosowania przemocy przez osobę dotychczas ją stosującą. Przekazanie osobie stosującej przemoc w rodzinie informacji na temat zjawiska przemocy. Rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie. Uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych – podkreśliła.

Program jest skierowany do mieszkańców gmin, co istotne, do tych osób, które… biją.

– Adresatami są osoby pełnoletnie, mieszkające na terenie powiatu płockiego, stosujące przemoc w rodzinie w szczególności – wyjaśnia Małgorzata Struzik. – Będą to osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych – tłumaczy.

Program zostanie także skierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków zastępczych, jako uzupełnienie terapii.Do udziału będą kierowani uczestnicy również za sprawą policji, prokuratury, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni Leczenia Odwykowego, kuratorów. – Uczestnikami Programu będą także sprawcy przemocy zgłaszający się z własnej inicjatywy – podkreśla dyrektor wydziału.

Już sporo działań za nami, ale nie poprzestajemy na tym!

– W 2016 roku włączyliśmy się w Kampanię „Strefa bezpiecznego rodzica” – kontynuuje Małgorzata Struzik. – Przygotowaliśmy Informator – ewidencję instytucji, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie płockim i przekazaliśmy właściwym podmiotom zgodnie z harmonogramem Programu. Przeprowadziliśmy lokalną kampanię „Stop Przemocy” podczas Powiatowego Dnia Promocji Zdrowia w Brwilnie oraz Powiatowego Dnia Wolontariusza w Gąbinie. Jej celem było zwrócenie uwagi na występujący problem stosowania różnego rodzaju przemocy – podkreśla.

W ramach programu zostały zrealizowane także szkolenia: pierwsze było skierowane do członków grup roboczych i Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu powiatu płockiego pn. „Grupy robocze w praktyce – Jak pracować z osobami stosującymi przemoc w ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego”, drugie było skierowane do nauczycieli i pedagogów ze szkół ponadgimnazjalnych i psychologów z terenu powiatu płockiego pn. „Niebieska godzina wychowawcza”.

Warto podkreślić, że szkolenia prowadzili specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

– Wykonaliśmy prezentację multimedialną dot. Programu, wszystkie ważne dla jego odbiorców informacje dostępne są na stronie internetowej powiatu: powiat-plock.pl w zakładce Promocja zdrowia – zachęca dyrektor wydziału.

Wkład starostwa w kampanię ogólnopolską można obejrzeć na stronie internetowej powiatu płockiego w zakładce Promocja zdrowia. Spot został wyprodukowany na potrzeby Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. „WYBIERZ WŁAŚCIWIE” oraz informacje dot. Kryzysowego Telefonu Zaufania 116 123 i Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Została opracowana ulotka edukacyjno – informacyjna „Stop Przemocy i „Nie przechodź obojętnie wobec przemocy!” – żeby dowiedzieć się, co można zrobić, aby pomóc dzieciom doświadczającym przemocy i gdzie tej pomocy szukać.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU