REKLAMA

300 spraw Płocka w sądzie. Czego dotyczą?

REKLAMA

W Biuletynie Zamówień Publicznych pojawił się wynik ogłoszenia z wolnej ręki, dotyczącego obsługi prawnej płockiego urzędu miasta. Jak się okazuje, kancelaria prawna, której to ogłoszenie dotyczy, prowadzi aktualnie blisko 300 spraw dla Gminy-Miasto Płock. Czego dotyczą?

Ogłoszenie zainteresowało nas początkowo ze względu na dwukrotne opublikowanie go, pod różnymi numerami, w Biuletynie Zamówień Publicznych, co prowadziło do wniosku, że zaakceptowana kwota jest dość wysoka. Jak wyjaśnił Wydział Zamówień Publicznych UMP, stało się tak ze względu na utrudnienia w dostępie do systemu Biuletynu Zamówień Publicznych, jakie wystąpiły w związku ze zmianą usługi utrzymaniowej urzędu.

– W związku z powyższym, informuję, że ważne jest ogłoszenie z numerem 3831-2016 na kwotę 392.700,00 PLN, które zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta Płocka – wyjaśnił ratusz.

Temat ten zainteresował nas również z innego powodu. W uzasadnieniu do wyboru kancelarii prawnej, urząd miasta uzasadniał, że akurat ta kancelaria reprezentuje Płock „w trwających aktualnie 266 sporach sądowych (…) oraz posiada pełną wiedzę o charakterze i stanie toczących się spraw. (…) ponadto wykonawca posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów samorządowych, jest mu znana specyfika zamawiającego, zwłaszcza jego struktura organizacyjna, ponieważ świadczył usługi prawnicze na rzecz zamawiającego w 2011, 2012 oraz kompleksową obsługę 2013, 2014 i 2015 roku”.

Ilość spraw być może jest normalna jak na miasto wielkości Płocka, ciekawi byliśmy jednak ich rodzaju.

– Krzysztof Świętkowiak – prowadzący Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Płocku, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, prowadzi ok. 300 spraw sądowych, które rozpoczęły się w 2015 roku oraz, będące w toku, sprawy sądowe z lat poprzednich – sprecyzował w odpowiedzi zespół współpracy z mediami płockiego ratusza.

Jak się okazuje, są to postępowania prowadzone zarówno przed sądami powszechnymi, jak i przed sądami administracyjnymi, w przeróżnych sprawach: cywilnych, karnych i administracyjnych.Na przykład sprawy z powództwa Gminy-Miasto Płock czy też Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Płocka, dotyczą m.in. zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu (84 nowych spraw w 2015 r.), orzeczeń przepadków pojazdów (20 nowych spraw w 2015 r.) czy zasiedzenia nieruchomości.

Sprawy przeciwko Gminie natomiast, dotyczą przede wszystkim roszczeń osób fizycznych lub prawnych o zapłatę odszkodowań, np. z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych (31 nowych spraw w 2015 r.), czy o zapłatę w sprawach realizowanych inwestycji.

Gmina występuje także jako uczestnik w postępowaniach o:

  • stwierdzenie zasiedzenia,
  • zniesienie współwłasności nieruchomości
  • jako interwenient uboczny w sprawach o eksmisję, w zakresie ewentualnego zasądzenia lokali socjalnych albo tymczasowych pomieszczeń

Ale to nie wszystko. Gmina uczestniczy również jako pokrzywdzony lub oskarżyciel posiłkowy w sprawach karnych, które dotyczą przede wszystkim uszkodzenia mienia gminnego, np. wiat przystankowych, budynków gminnych (ok. 30 spraw w ciągu roku).

Kancelaria prawna reprezentuje Gminę również w sprawach administracyjnych, przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach skarg na podjęte uchwały, zarządzenia i bezczynność Prezydenta (11 nowych spraw w 2015 roku).

Odrębną część spraw stanowią tzw. sprawy pracownicze, kierowane przeciwko Urzędowi Miasta Płocka o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne. Obecnie są to dwie sprawy, łącznie za kwotę ponad 13 tys. zł. Są one prowadzone jednak przez inną kancelarię.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU