REKLAMA

20 lat inwestycji w Płock. Jakie są efekty?

REKLAMA

Samorząd województwa mazowieckiego od 20 lat wspiera gminy, miasta i powiaty. Środki finansowe z budżetu województwa oraz Unii Europejskiej popłynęły również do Płocka. Jak zmieniła się w ciągu tego czasu historyczna stolica Mazowsza?

„Od 20 lat wspieramy rozwój Płocka” – materiał informacyjny pod takim tytułem otrzymaliśmy z delegatury urzędu marszałkowskiego. Co zmieniło się w Płocku przez 20 lat funkcjonowania reformy samorządowej? Jak tłumaczą w samorządzie województwa mazowieckiego, zmodernizowane oddziały szpitalne, nowoczesny sprzęt medyczny, wyremontowane drogi czy ciekawsza oferta instytucji kultury, to tylko niektóre z efektów 20-letnich inwestycji w Płock.

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego

– W tym roku obchodzimy 20. rocznicę wprowadzenia reformy samorządowej w Polsce – mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. – To wydarzenie zmieniło wiele w życiu obywateli naszego kraju – przede wszystkim sposób myślenia o swoim otoczeniu. Mieszkańcy miast i wsi zyskali możliwość większego decydowania o tym, co się wokół nich dzieje, dzięki bezpośredniemu wybieraniu radnych gmin, powiatów i województw, decydowaniu o tym, kto ma być ich reprezentantem, komu dają mandat zaufania do zarządzania finansami swojej wspólnoty. Tak rodziło się dbanie o efektywne wydawanie publicznych pieniędzy – tłumaczy marszałek.

Jak dodaje, od 20 lat samorządowcy, czyli reprezentanci wybrani spośród członków wspólnoty miasta, wsi, powiatu czy województwa, najlepiej znają potrzeby swojego terenu, bo słuchają głosu mieszkańców.

– Te dwie dekady samorządności mocno wpłynęły na rozwój Płocka. Jako samorząd województwa wspieraliśmy i wciąż wspieramy wszystkie przedsięwzięcia, które służą mieszkańcom. Mam tu na myśli nie tylko pieniądze z budżetu Mazowsza, ale także olbrzymie środki unijne. Dziś, po tych 20 latach, Płock to zupełnie inne miasto – podsumowuje Adam Struzik.

Środki unijne, o których mówił marszałek to niebagatelna kwota 620 mln zł, pozyskanych podczas dwóch dekad samorządności. Z pierwszego rozdania (2004-2006) wyremontowana została ulica Tumska, przebudowano Opactwo Pobenedyktyńskie, Wojewódzki Szpital Zespolony wzbogacił się o sprzęt specjalistyczny, duże pieniądze wzmocniły też płockich przedsiębiorców.

Jak mówi Tomasz Kominek, dyrektor delegatury urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego w Płocku, z kolejnych funduszy (2007-2013) rozbudowano i wyposażono szpital wojewódzki, a Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej został zinformatyzowany.

Tomasz Kominek, dyrektor delegatury urzędu marszałkowskiego w Płocku

– Na ulicy Tumskiej jedna z kamienic została wyremontowana i zaadaptowana na potrzeby Muzeum Mazowieckiego, rewitalizację przeszły też zabytkowe budynki najstarszej płockiej szkoły, „Małachowianki”. Miasto, dzięki dotacji unijnej, zyskało również nową instytucję kultury, Muzeum Żydów Mazowieckich – wymienia Tomasz Kominek.

Oprócz tego, przy wykorzystaniu preferencyjnej pożyczki JESSICA, miejska spółka Rynex wyremontowała zdewastowany dworzec autobusowo-kolejowy. To również dzięki wsparciu z agendy unijnej powstał Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, a z nowej perspektywy unijnej ok. 110 ha użytków rolnych na osiedlu Trzepowo zmieni się w tereny inwestycyjne.

Nie sposób nie wspomnieć tu również o środkach na budowę obwodnicy Płocka (100,2 mln zł), remontach ulic Przemysłowa, Kostrogaj i Wiadukt czy Łukasiewicza, ścieżkach rowerowych, przystankach autobusowych czy autobusach hybrydowych.

W samych placówkach zdrowia zainwestowano łącznie ponad 133 mln zł w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (ok. 90 inwestycji), ponad 18 mln zł w Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku (ok. 10 inwestycji) czy ponad 9 mln zł w Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku (ok. 17 inwestycji).

Ponad 1,3 mln zł z budżetu Mazowsza poszło na 7 płockich orlików, a za ponad 8,5 mln zł z Funduszu Kultury Fizycznej zrealizowano 13 inwestycji sportowych w Płocku. Nie zabrakło inwestycji w kulturę – około 26 inwestycji za kwotę ponad 19 mln zł zrealizowano w Muzeum Mazowieckim, a około 6 inwestycji za ponad 26 mln zł – w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Nie można zapominać też o bezpieczeństwie – około 220 tys. zł otrzymały Ochotnicze Straże Pożarne, a ponad 630 tys. zł przeznaczono dla Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.– Płock dynamicznie rozwija się, aktywnie pozyskując fundusze z Unii Europejskiej. Znakomicie wiemy, że bez nich miasto nie poradziłoby sobie tak dobrze. Obecnie kończy się realizacja wielu strategicznych inwestycji. Teraz czas na wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców. Jest bowiem wiele małych, ale ważnych projektów, które powinny być zrealizowane – podkreśla Tomasz Kominek.

Piotr Dyśkiewicz, wiceprezydent Płocka

– Bez wątpienia, środki unijne istotnie przyczyniły się do rozwoju Płocka i całego Mazowsza – potwierdza Piotr Dyśkiewicz, wiceprezydent Płocka. – Mówię to nie tylko jako wiceprezydent, ale przede wszystkim jako mieszkaniec tego miasta – dodaje.

– Gdy porównamy obraz Płocka z pierwszych lat XXI wieku z tym, jak wygląda miasto teraz, to otrzymamy dowód na to, jak duży skok wykonaliśmy, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, infrastrukturalny czy kulturalny. Myślę, że część sukcesu miasto zawdzięcza dobrym relacjom z zarządem województwa mazowieckiego. Te setki milionów, jakie Płock otrzymał z Unii Europejskiej widać na każdym kroku, od dróg, po których jeździmy, przez teatry, które dostarczają nam rozrywki, na nowoczesnym sprzęcie służby zdrowia kończąc. Wartość tej pomocy jest nie do przecenienia – mówi Piotr Dyśkiewicz.

Podobnego zdania są płoccy radni.

– Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego danej społeczności wpływa na jakość jej życia – przypomina Małgorzata Struzik, Radna Miasta Płocka. – Samorząd Miasta Płocka, angażując się w projekty inwestycyjne współfinansowane z funduszy europejskich, skutecznie realizuje rozbudowę infrastruktury komunalnej, która pozwala utrzymać dynamiczne tempo rozwoju naszego miasta – tłumaczy radna.

Małgorzata Struzik, radna Rady Miasta Płocka

– Fundusze europejskie, a więc znakomita współpraca, już od 20 lat, z samorządem województwa mazowieckiego sprawiła, że marzenia stały się rzeczywistością. Zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym (modernizacje i rozbudowy dróg, obwodnica Płocka, żłobki, przedszkola, modernizacje szkół i ich wyposażanie, mieszkania socjalne i komunalne, instytucje kultury, infrastruktura sportowa, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, dworzec autobusowy, ścieżki rowerowe etc.). A plany na najbliższe lata? Jednym z priorytetów jest realizacja nabrzeża, budowa stadionu Wisły Płock, modernizacja pływali „Kobylanka”, dalsza budowa ścieżek rowerowych… – wymienia Małgorzata Struzik.

– Mamy dobre doświadczenia w aplikowaniu, pozyskiwaniu i wykorzystaniu unijnego wsparcia. Moje serce się raduje. Na moich oczach miasto staje się nowoczesne. Przecież mamy jeszcze do wykorzystania wiele walorów, między innymi położenie nad królową rzek. Mam nadzieję, że wynik ciężkiej pracy władz samorządowych województwa mazowieckiego i miasta Płocka satysfakcjonuje naszych mieszkańców.
Ja uczę się słuchać, właściwie oceniać potrzeby oraz czerpać radość z działania, spełniając oczekiwania społeczności lokalnej – przyznaje Małgorzata Struzik.

– Uważam, że środki europejskie były i są w Płocku dobrze wykorzystywane, a przede wszystkim płyną do nas szerokim strumieniem – mówi z kolei radny Michał Sosnowski. – Wystarczy porównać wysokość funduszy pozyskanych przez Płock z tymi pozyskanymi np. przez Radom – dodaje.

Michał Sosnowski, radny Rady Miasta Płocka

– Oprócz tego wszystkiego, co udało się dzięki tym środkom zrobić w sferze drogownictwa, ochrony zdrowia czy kultury, warto zauważyć, że Marszałek Struzik ma dość jasno określoną wizję tego, jak podział tych środków powinien wyglądać w przyszłości. Dużym sukcesem jest podział statystyczny Mazowsza, dzięki któremu Warszawa nie zaburza naszych statystyk. Ciekawym projektem jest również nowy pomysł, aby włączyć Mazowsze (bez Warszawy) do programu „Polska wschodnia”. Wiem, że Marszałek wysłał już w tej sprawie list do Ministra Rozwoju. Nie ukrywam, że trzymam kciuki za powodzenie tego pomysłu, bo to otworzyłoby drogę do możliwości pozyskania przez nasze miasto środków na inwestycje, które do tej pory nie mieściły się w żadnym programie dotacyjnym z RPO, np. na nowy stadion Wisły. Przy pomocy środków z programu dla Polski Wschodniej, powstały stadiony Jagiellonii Białystok i Motoru Lublin – przypomina Michał Sosnowski, który jest gorącym zwolennikiem budowy nowego stadionu w Płocku.

Michał Twardy, radny Rady Miasta Płocka

– Sukces płockiego samorządu jest, w moim odczuciu, ścisłe związany z powstałym 20 lat temu samorządem województwa mazowieckiego – mówi płocki radny Michał Twardy. – Powołanie do życia tego najwyższego szczebla samorządu było i jest bardzo opłacalne dla naszego miasta. Samorząd Województwa Mazowieckiego to najbardziej zamożny partner, jakiego spotkaliśmy jako miasto na przestrzeni 20 ostatnich lat. Partner, który ciągle widzi nasze miejskie potrzeby i który, jeśli tylko mamy dobre pomysły, realizuje je z nami, i to w większym wymiarze finansowym, niż są nasze możliwości. Bez takiego partnera, którego przekazana każda złotówka silnie oddziałuje bezpośrednio na nas, nie byłoby tylu inwestycji. Płock nie mógłby sobie pozwolić na obwodnicę, wiadukt, nabrzeże wiślane, boiska, przedszkola i odnowione szkoły. Nie byłoby pięknego muzeum czy teatru, do którego uwielbiam chodzić. Ponad 600 mln zł dla Płocka robi wrażenie na każdym z nas. Uważam, że miasto Płock dobrze korzysta z tego wsparcia, zmieniając codziennie nasze otoczenie – podsumowuje Michał Twardy.

artykuł promowany

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Popularne Dyskusje

Reklama

Przeczytaj

REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU