ADVERTISEMENT

12 milionów na 34 wnioski z regionu płockiego

ADVERTISEMENT

Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Biała, rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Rogozinie, budowa boiska wielofunkcyjnego w Gozdowie, rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinie, rozbudowa i modernizacja budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w Mochowie to tylko niektóre z projektów, które otrzymają dofinansowane w ramach PROW 2007-2013. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził dziś listę 379 wniosków, które dostaną wsparcie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Aż 34 z nich będzie realizowanych na terenie regionu płockiego.

„Odnowa i rozwój wsi” to jedno z działań unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dzięki niemu gminy, instytucje kultury, związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe z całego Mazowsza mogą starać się o unijne dofinansowanie ważnych dla mieszkańców projektów – począwszy od budowy obiektów sportowych, świetlic wiejskich, deptaków, bulwarów i placów zabaw aż po rewitalizację przestrzeni miejskich. Dotychczas, dzięki realizacji tego typu projektów odnowione zostały ważne historycznie i kulturalnie miejsca w małych miejscowościach. Wpłynęło to zarówno na poprawę jakości życia mieszkańców, jak też wzrost atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej tych obszarów.

PowiązaneTematy

Na ogłoszony we wrześniu 2010 roku przez urząd marszałkowski nabór wpłynęły łącznie 484 wnioski. Ostatecznie, decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, wsparcie w wysokości ok. 116 mln zł otrzyma 379 projektów. Z regionu płockiego dofinansowanie w wysokości blisko 12 mln zł otrzymało aż 34 projektów.

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in.:

  • rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w Mochowie Parceli – dofinansowanie 500 tys. zł;
  • budowa zespołu boisk sportowych w Słupi – dofinansowanie ponad 455 tys. zł;
  • drugi etap przebudowy i modernizacji rynku wsi gminnej Bielsk – dofinansowanie 500 tys. zł;
  • rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinie – dofinansowanie 482 tys. zł;
  • urządzenie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród – dofinansowanie 500 tys. zł;
  • budowa zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice – dofinansowanie 500 tys. zł;
  • remont świetlicy wiejskiej w Krubinie, budowa obiektów małej architektury i boiska rekreacyjnego oraz remont drogi wewnętrznej i utwardzenie terenu – dofinansowanie 500 tys. zł;
  • budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Gozdowie – dofinansowanie 500 tys. zł;
  • rozbudowa i modernizacja Domu Ludowego w Rogozinie – dofinansowanie 500 tys. zł;
  • budowa zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Biała – dofinansowanie 500 tys. zł.

W latach 2004-2006 „Odnowa wsi” realizowana była na Mazowszu w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego”. Działanie to współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego