Remont ulicy Chopina – sprostowanie

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Nasza czytelniczka zwróciła uwagę, że jesienią ubiegłego roku wykonawca remontu ulicy Chopina wylewał asfalt podczas deszczu, a teraz ulica znów jest zamknięta, ze względu na naprawy gwarancyjne. Urząd Miasta Płocka przesłał sprostowanie tej informacji, wyjaśniając, że powodem aktualnych napraw nie są wady powstałe na skutek ówczesnych warunków atmosferycznych.

Nawiązując do artykułu pt. „Remont ul. Chopina – jesienią deszcz przy wylewaniu asfaltu nie szkodził, a teraz… trwa wymiana nawierzchni” z dnia 7 maja 2017 r., Urząd Miasta Płocka przesłał sprostowanie, które publikujemy poniżej w całości.

“Powodem gwarancyjnej naprawy ul. Chopina nie są wady powstałe na skutek warunków atmosferycznych w czasie prac w 2016 r. Decydujące o jakości drogi warstwy asfaltu nie były układane w deszczu. Bieżąca wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni wynika z nieuzyskania właściwej grubości jezdni zgodnej z przewidywaną w projekcie. Wada została wykazana przez MZD w trakcie procedur odbiorowych jesienią 2016 r., potwierdzona przez badania laboratoryjne, a naprawa gwarancyjna została uzgodniona z Wykonawcą w terminie gwarantującym optymalne warunki atmosferyczne dla prowadzonych prac – wiosna 2017 r.”.

Remont ul. Chopina – jesienią deszcz przy wylewaniu asfaltu nie szkodził, a teraz… trwa wymiana nawierzchni

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji