REKLAMA

ORLEN ma własną kopalnię gazu ziemnego

ORLEN Bez Tajemnic

REKLAMA

Pierwszą w historii własną kopalnię gazu ziemnego uruchomiła Grupa ORLEN na Podkarpaciu. Do systemu przesyłowego trafiło już ponad 2 mln metrów sześciennych tego surowca, a jeszcze w tym roku planowane są kolejne odwierty rozpoznawcze.

Grupa ORLEN uruchomiła pierwszą w historii firmy własną kopalnię gazu ziemnego Bystrowice. Dotychczas z nowego złoża do systemu przesyłowego trafiło już ponad 2 mln m sześc. tego surowca. Jak informuje Koncern, jeszcze w tym roku, w ramach koncesji na Podkarpaciu, planowane są kolejne odwierty rozpoznawcze.

– Zwiększenie poziomu produkcji korzystnie przełoży się na wyniki Grupy ORLEN, a także zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN. – Dzięki tej inwestycji, ORLEN zabezpieczy zapotrzebowanie na ten surowiec częściowo z własnego wydobycia – dodaje Daniel Obajtek.

Jak wyjaśnia Prezes Zarządu PKN ORLEN, energetyka zeroemisyjna, wspierana stabilizującymi aktywami gazowymi, będzie fundamentem długofalowej transformacji Grupy ORLEN. W strategii ORLEN2030, którą przedstawił pod koniec ubiegłego roku Koncern, uwzględniony został konsekwentny rozwój własnych złóż gazowych. W perspektywie najbliższej dekady mają one zaspokajać 20 procent zapotrzebowania Grupy ORLEN.

Fot. PKN ORLEN

– Uruchomienie kopalni gazu Bystrowice jest ważnym krokiem przybliżającym nas do tego celu. Dotychczas w Polsce wydobywaliśmy gaz wspólnie z naszymi partnerami, dziś mamy już doświadczenie i kompetencje, które pozwalają nam na samodzielne poszukiwania i eksploatację złóż – tłumaczy Prezes Zarządu PKN ORLEN.Spółka ORLEN Upstream uruchomiła wydobycie gazu ziemnego ze złoża Bystrowice w ramach testu produkcyjnego, w grudniu 2020 roku. Obecnie kopalnia jest na etapie prób rozruchowych, a po ich zakończeniu oraz otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie, nastąpi formalne zakończenie budowy. Jak wyjaśnia biuro prasowe ORLENU, test produkcyjny, który jest prowadzony w ramach etapu rozpoznawania złoża, ma za zadanie określenie zasobów gazu ziemnego.

Fot. PKN ORLEN

Złoże gazu ziemnego Bystrowice zostało odkryte w październiku 2018 roku, dzięki najnowszym technikom wykonywania zdjęć sejsmicznych oraz interpretacji danych geofizycznych i geologicznych. Zastosowanie selektywnego uzbrojenia wgłębnego pozwoliło na udostępnienie po dwa horyzonty w każdym z odwiertów (z możliwością udostępnienia kolejnych). Jeszcze w tym roku na tej koncesji planowane jest wykonanie kolejnego otworu.

W Polsce ORLEN Upstream wydobywa gaz ziemny, natomiast w Kanadzie ropę naftową i gaz ziemny. Średnie wydobycie w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku wyniosło ponad 18 tys. boe/d, a zasoby na koniec 2019 roku zostały oszacowane na poziomie 197,3 mln boe.

Fot. PKN ORLEN
Fot. PKN ORLEN

REKLAMA
Kolejny Artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Przeczytaj

Reklama

REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU