Mazowsze ma 5 milionów złotych na zabytki. Kto może dostać dopłatę?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Jeszcze do końca lutego można ubiegać się o dopłaty na remont zabytków. Władze Mazowsza wznowiły program, w sumie do rozdania jest 5 milionów złotych.

Tylko do końca lutego jest czas, aby złożyć wniosek o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na remont mazowieckich zabytków. Władze województwa mają po dłuższej przerwie do rozdania 5 milionów złotych, a pojedyncza dopłata może wynosić nawet 200 tysięcy zł.

– Dobra sytuacja finansowa Mazowsza pozwala nam w tym roku wrócić do zadania, które jeszcze kilka lat temu systematycznie realizowaliśmy, i dzięki któremu wiele wielkich, ale też mniejszych mazowieckich pereł architektury i sztuki zostało odnowionych. Ciągle jest jednak wiele do zrobienia, dlatego cieszy mnie, że będziemy mogli pomóc. Zachęcam wszystkich tych, którym troska o nasze kulturalne Mazowsze jest szczególnie bliska do ubiegania się o te środki – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Dotacje mogą być udzielone na zabytki wpisane do rejestru zabytków. Taki obiekt musi na stałe znajdować się na terenie województwa i być dostępny publicznie. Wnioskujący muszą pamiętać, o tym, aby wykazać istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe zabytku dla mieszkańców naszego regionu. Dopłata może wynosić maksymalnie 50% kosztu inwestycji, z wyjątkiem przypadków specjalnych.

Można dostać środki na pokrycie nawet 100% wydatków związanych z odnowieniem zabytku, w sytuacji gdy:

  • zabytek ma wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową,
  • wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,
  • stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Środki finansowe może dostać właściciel, posiadacz lub zarządca (jeśli ma prawo własności, użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu), na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Ekspertyzy techniczne i konserwatorskie oraz opracowanie dokumentacji i programów konserwatorskich są dofinansowane tylko w przypadku gdy stanowią część prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych.

Aby uzyskać dotację, należy złożyć “Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie władz województwa w zakładce „Kultura i Turystyka” oraz na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego w zakładce „Aktualności”.

Podziel się:

1 komentarz

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji