REKLAMA

Jakie działania podjęto dotychczas w programie onkologicznym dla Płocka i regionu płockiego?

ORLEN Blisko Ludzi

REKLAMA

Jak wyglądają podsumowania pierwszego etapu programu kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego? Rozmawialiśmy na ten temat z organizatorami i wykonawcami programu.

8 lipca 2019 podpisano list intencyjny pomiędzy PKN ORLEN, Centrum Onkologii Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie (obecnie Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy) oraz Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc.

Był to początek programu, który oficjalnie został potwierdzony umową, podpisaną 13 września 2019 roku, a dotyczącą prowadzenia: „Programu kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego”.

Podczas spotkania z realizatorami tego programu, mieliśmy okazję dowiedzieć się, jakie działania zostały dotychczas podjęte.

W zakresie onkologii i pulmonologii opracowane zostały poradniki dla lekarzy na potrzeby realizacji programu, które zawierają zagadnienia z zakresu tych dwóch dziedzin. Opracowano również program szkolenia spirometrycznego, algorytmy postępowania administracyjnego dla nawigatorów ds. profilaktyki oraz nawigatorów ds. diagnostyki, e-konsultacje, tzw. „ścieżki pacjenta” – zasady postępowania z pacjentami, a także wytyczne do programów edukacyjnych dla szkół i zakładów pracy, które będą realizowane przez Fundację PKN ORLEN na terenie objętym programem.

– Jesteśmy absolutnie przygotowani w zakresie materiałów edukacyjnych zarówno dla mieszkańców terenów, objętych tym programem, jak i dla lekarzy czy pielęgniarek – mówi doktor Monika Franczuk z Instytutu Chorób Płuc. – Rozpoczynamy program szkolenia, w oparciu o porozumienie z Izbą Pielęgniarską na terenie Płocka. Działa też infolinia, jesteśmy gotowi do uruchomienia e-konsultacji. Jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie nabycia spirometrów, które będą przekazane dla ośrodków współpracujących przy projekcie – wymienia.

Jaki sprzęt i kiedy zostanie przekazany do Płocka? – Podjęliśmy decyzję o przygotowaniu 5 zestawów pomiarowych do oceny czynności płuc, spirometr bardzo dobrej jakości wraz z oprogramowaniem, możliwością aktualizacji czy serwisowaniem. Te zestawy zostaną przekazane do pięciu placówek na terenie objętym programem – tłumaczy dr Monika Franczuk.

 

Jakie kolejne kroki będą podejmowane w ramach programu? – Są to dwa kluczowe obszary – mówi dr Beata Jagielska, zastępca dyrektora ds. rozliczeń świadczeń zdrowotnych i lecznictwa otwartego, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie. – Pierwszy, to obszar edukacyjny, obszar działań profilaktycznych skierowany bezpośrednio do pacjentów, do ich rodzin, zarówno do młodzieży, dzieci, jak i osób dorosłych – wymienia dr n. med. Beata Jagielska.Jak wyjaśnia, działania edukacyjne mają przede wszystkim na celu promowanie zdrowego trybu życia, pokazanie, że profilaktyka nie jest straszna i nie trzeba się jej bać.

– Profilaktyka to szansa na wyleczenie, jeśli jest to choroba niskozaawansowana, czy też wręcz uniknięcie rozwoju choroby nowotworowej – przekonuje zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Drugi obszar jest także edukacyjny, ale kierowany do lekarzy i pielęgniarek. – Chcemy z nimi również nawiązać ścisłą współpracę tak, abyśmy mogli podzielić się naszym doświadczeniem, wiedzą, współpracować w zakresie diagnostyki leczenia, aby móc przede wszystkim skrócić czas diagnostyki. To jest kluczowy element działań w zakresie onkologii – tłumaczy dr n. med. Beata Jagielska.

Ostatnim obszarem jest wypracowanie trwałych elementów projektu, które również wiążą się z edukacją, jak np. utworzenie poradni dla palaczy czy stworzenie certyfikowanych ośrodków spirometrii. Każdy z takich ośrodków otrzyma spirometr, a te urządzenia zostaną w nich po zakończeniu projektu.

25 lutego przedstawiciele projektu spotkali się z władzami Płocka i powiatu płockiego. – Przedstawiliśmy podczas spotkania założenia projektu, ale miało ono również formę roboczą, ponieważ określiliśmy ramy dalszej współpracy – wyjaśnia dr Beata Jagielska. – Włodarze terenów wiedzą najlepiej, jakie są potrzeby społeczeństwa. Poza tym, działania profilaktyczne na tych terenach już są. Naszym zadaniem jest zwiększenie świadomości u chorych potrzeby badań – podsumowała nasza rozmówczyni.

Realizacja zadań w projekcie będzie kontynuowana do końca 2024 roku.

Infolinia medyczna działa już miesiąc. Dla kogo jest przeznaczona? [FILM]

REKLAMA
Kolejny Artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Popularne Dyskusje

Reklama

Przeczytaj

REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU