Związki protestują, Orlen prostuje

REKLAMA

Coraz głośniej słychać o protestach w największej płockiej firmie – PKN Orlen. Związkowcy domagają się podwyżek, a skala problemu jest już na tyle duża, że spółka zdecydowała się przesłać do mediów swoje stanowisko w tej sprawie.

Orlen przerwał milczenie w sprawie protestów i wydał oświadczenie, z którego wynika, że działania związkowców są… nielegalne. Część z organizacji związkowych wycofała się już ze sporu, a spółka złożyła w sądzie wniosek o ustalenie legalności protestu.

PowiązaneTematy

Według zarządu, średnie pensje pracowników wynoszą ok. 9,4 tys. zł, co prawie trzykrotnie przekracza średnie pensje w innych firmach. Między innymi dlatego zdecydowano się na wypłacenie premii, zamiast podniesienia zarobków, co miało pomóc w „zachowaniu dyscypliny finansowej” spółki. Zarząd PKN Orlen twierdzi również, że pracownicy zmieniali swoje żądania w trakcie trwania sporu, a przedstawiciel jednego ze związków próbuje przeforsować zmiany, które będą konieczne wyłącznie dla pracowników zmianowych.
Pełen tekst stanowiska spółki przedstawiamy poniżej.

Stanowisko PKN ORLEN

W kontekście planów części organizacji związkowych funkcjonujących w PKN ORLEN, eskalujących swoje działania, pragniemy potwierdzić, iż w przekonaniu Spółki oczekiwania i działania związków zawodowych nie znajdują oparcia w regulacjach prawnych – nie ma podstaw do sporu zbiorowego, a więc nie ma podstaw do prowadzenia akcji protestacyjnych czy strajków w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Działania te są zatem nielegalne. Trzy z ośmiu organizacji będących w sporze wycofało się z niego uznając za zasadne wątpliwości prawne co do legalności protestu, bądź też uznając, że dalsza eskalacja żądań nie jest sposobem prowadzenia dialogu. Dla ostatecznego wyjaśnienia wszystkich aspektów sprawy PKN ORLEN złożył w Sądzie wniosek o ustalenie legalności sporu, by rozwiać ostatecznie wszelkie wątpliwości podnoszone przez pozostałe Związki.

Stabilność zatrudnienia, plany rozwojowe oraz system płac i przywilejów pozapłacowych w Spółce, w tym wysoki poziom średniego wynagrodzenia wynoszący ok. 9,4 tys., zł, prawie 3-krotnie przekraczający średnie płace w sektorze przedsiębiorstw plasuje firmę w czołówce polskich przedsiębiorstw pod względem polityki pracowniczej. Te merytoryczne przesłanki, zdecydowały o tym, iż w tym roku Pracodawca chcąc zachować dyscyplinę finansową zaproponował zamiast wzrostu plac zasadniczych wypłatę nagród jednorazowych.

Jednak złożona podczas negocjacji propozycja Pracodawcy została odrzucona, a w międzyczasie żądania i hasła organizacji związkowych zaczęły przybierać znacznie szerszy wymiar wciągając w akcję pracowników innych spółek Grupy Kapitałowej i nawet spoza niej, co istotnie odbiega od postulatów zgłoszonych na początku sporu. Dodatkowo jeden ze związków działający tylko na rzecz pracowników zmianowych po raz kolejny forsuje kwestie skracania czasu pracy korzystne wyłącznie dla pracowników produkcji lekceważąc fakt, iż spowodowałoby to komplikacje w organizacji pracy i wzrost godzin nadliczbowych co oznacza wzrost kosztów. Pragniemy zapewnić, że Pracodawca nie prowadzi żadnych bezprawnych działań, jak sugerują związki, tylko wręcz przeciwnie działa zgodnie z literą prawa i jednocześnie jest wciąż gotowy na powrót do rozmów.