ZUS pomaga przedsiębiorcom

REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Tydzień Przedsiębiorcy. Od 18 do 22 listopada będzie można wyjaśnić wątpliwości, związane m.in. z użytkowaniem nowej wersji programu Płatnik czy Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Z porad ZUS-u będzie można skorzystać w dniach 18-22 listopada od godz. 8 do 18. Eksperci wyjaśnią przedsiębiorcom np. jak korzystać z nowej wersji programu Płatnik, dlaczego warto skonfigurować w firmowym laptopie Platformę Usług Elektronicznych ZUS, jak nie dać się podejść oszustom, a także na jakich zasadach można skorzystać z ulg i umorzeń w spłacie zaległych składek oraz z abolicji składkowej.

PowiązaneTematy

Każdy przedsiębiorca dowie się również, jakie są możliwości ułatwiających spłatę zadłużenia wobec ZUS. Prowadzący działalność gospodarczą dowie się, czy może ubiegać się o rozłożenie na raty swoich należności, czy właściwsze w jego przypadku może być odroczenie płatności. Otrzyma także informacje o abolicji składkowej: kto, w jaki sposób i po spełnieniu jakich warunków może liczyć na umorzenie należności. Warto też wiedzieć więcej o tym, jak nie dać nabrać się na „usługi” nieuczciwych pośredników, oferujących outsourcing pracowników.

W trakcie Tygodnia Przedsiębiorcy można uzyskać także informacje, jak rozliczać się z ZUS-em bez wizyty w oddziale, a więc przy pomocy e-płatnika PUE i „zusomatów”. Przedsiębiorcy, którzy nadal korzystają z programu Płatnik, dowiedzą się również o istotnych zmianach w tym narzędziu.

Ponadto na przedsiębiorców będą czekali nie tylko eksperci ZUS, ale także przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Płocku (18 i 20 listopada), Oddziału Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Płocka (19 i 21 listopada), Miejskiego Urzędu Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy (22 listopada).

W czasie Tygodnia Przedsiębiorcy, oddział ZUS w Płocku organizuje seminaria tematyczne, w ramach których będą prezentowane poniższe zagadnienia:

– 18 listopada Innowacyjne rozwiązania dotyczące nowych usług elektronicznych zapewniających lepszą komunikację z Zakładem 10.00-12.00 15.30-17.30,
– 19 listopada Dobrowolna spłata należności w ramach udzielanych ulg oraz zasady obowiązujące w zakresie umarzania należności 10.00-12.00 15.30-17.30,
– 20 listopada Abolicja w opłacaniu składek i wymagania jakie musza zostać spełnione aby złożony wniosek mógł być rozpatrzony przez Zakład 10.00-12.00 15.30-17.30,
– 21 listopada Zmiany w przepisach prawa, w tym możliwość skorzystania z ubezpieczeń przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 5 10.00-12.00 15.30-17.30,
– 22 listopada Outsourcing pracowników oraz problemy jakich może przysporzyć nierzetelna firma oferująca takie usługi 10.00-12.00 15.30-17.30.

Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w seminariach i czekają na zgłoszenia pod nr telefonu 502-001-101 oraz mailem czmielb@zus.pl.