REKLAMA

Zmień swoje osiedle, kandyduj do rady mieszkańców

REKLAMA

Już 24 marca płocczanie będą mieli okazję zagłosować na swoich sąsiadów w wyborach do Rady Mieszkańców Osiedla. Jakie zadania ma rada mieszkańców? Jak zgłosić swojego kandydata do wyborów? Co musi zawierać wniosek? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. Wątpliwości rozwiewać będzie także prezydent Andrzej Nowakowski, który zorganizował spotkania z mieszkańcami poszczególnych osiedli.

Wybory do rad mieszkańców odbędą się 24 marca. Do tego czasu płocczanie będą mogli zgłosić swoich kandydatów na to stanowisko. Ale tak naprawdę po co nam są rady mieszkańców i czym one się zajmują?

Zadania Rady Mieszkańców Osiedla

Do zadań osób, reprezentujących osiedle należy wnioskowanie do rady miasta, prezydenta miasta oraz miejskich jednostek, które funkcjonują na obszarze osiedla, w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności. Chodzi tu między innymi o: lokalizację obiektów przemysłowych, handlowych, kulturalnych i wszystkich innych, które mają znaczenie publiczne; lokalizację trawników, terenów sportowych i rekreacyjnych; ochronę środowiska; sprawy związane z pomocą zdrowotną, w tym informowanie MOPS o konieczności udzielenia pomocy; a także inwestycji i remontów na obszarze osiedla oraz propozycji rozwiązań ruchu komunikacyjnego.

Rady osiedla ściśle współpracują z policją, strażą miejską i innymi służbami, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo i porządek na terenie osiedla, a także ze szkołami, przedszkolami, żłobkami i innymi instytucjami oświatowo-kulturalnymi. Rada osiedla współpracuje też z radą miasta w kwestii organizacji spotkań z mieszkańcami oraz przedstawia radnym uwagi i wnioski, dotyczące osiedla.

Rady mieszkańców mają za zadanie współpracować również pomiędzy swoimi osiedlami, współdziałają z radą miasta przy przeprowadzaniu referendum i konsultacji społecznych. Co najmniej raz w roku rada osiedla sporządza sprawozdanie ze swojej działalności.

Jak zgłosić kandydata do Rady Mieszkańców Osiedla?

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków rad rozpoczyna się 11 i potrwa do 22 lutego. Wnioski będą przyjmowane w dni robocze, między godziną 14 a 16, w pokoju nr 207 w ratuszu. Tam znajduje się siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej.

Druk potrzebny do zgłoszenia kandydata jest dostępny w Biurze Obsługi Rady Miasta, w pokoju nr 208 w ratuszu, a także na stronie internetowej urzędu, w zakładce Wybory do Rad Mieszkańców Osiedli.Zgłoszenie kandydata musi zawierać:
– jego nazwisko, imię (imiona), wiek, adres zamieszkania oraz numer PESEL,
– wskazanie okręgu wyborczego, do którego następuje zgłoszenie kandydata,
– pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i przetwarzanie danych osobowych.

Zasady dotyczące zgłoszeń:
– kandydować można tylko w okręgu, w którym się zamieszkuje,
– zgłoszenie kandydata powinno być podpisane przez co najmniej piętnastu wyborców, którzy mieszkają w danym okręgu wyborczym. Wyborcy podpisujący zgłoszenie kandydata muszą podać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL i złożyć podpis,
– do składania zgłoszenia upoważnieni są pierwsi trzej wyborcy, którzy podpisali zgłoszenie kandydata na członka rady osiedla,
– kandydat na radnego może także wyznaczyć swojego męża zaufania, uprawnionego do reprezentowania go wobec komisji wyborczych, na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego do Miejskiej Komisji Wyborczej.

Bliższych informacji, dotyczących zgłoszeń kandydatów udzieli Miejska Komisja Wyborcza pod nr. tel. 24 367-15-63 i 24 367-15-64.

Spotkania z prezydentem ws. wyborów

W tym tygodniu rozpoczynają się spotkania z prezydentem Andrzejem Nowakowskim, na których będzie można dowiedzieć się więcej o zbliżających się wyborach do rad miasta.

Terminy spotkań z prezydentem:

  1. 5 lutego w Zespole Szkół nr 6, przy ul. 3 Maja 4 z Andrzejem Nowakowskim spotkają się mieszkańcy z osiedli: Wyszogrodzka, Stare Miasto, Międzytorze, Kolegialna, Kochanowskiego oraz Dworcowa.
  2. 7 lutego w Zespole Szkół nr 3, przy ul. Łukasiewicza 11 z prezydentem spotkają się mieszkańcy z osiedli: Dobrzyńska, Łukasiewicza, Skarpa, Trzepowo, Tysiąclecia, Winiary.
  3. 12 lutego w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II, przy ul. Krakówka 4 Andrzej Nowakowski porozmawia z mieszkańcami: Ciechomic, Gór, Pradoliny Wisły i Radziwia.
  4. 13 lutego w Szkole Podstawowej nr 22 im. Janusza Korczaka, przy ul. Czwartaków 6 odbędzie się ostatnia rozmowa prezydenta. Tym razem zaproszeni są mieszkańcy z osiedli: Borowiczki, Imielnica, Podolszyce Północ i Południe oraz Zielony Jar.

Wszystkie wymienione spotkania odbędą się o godz. 17.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU