REKLAMA

Stabilne wyniki ORLENU w niestabilnych czasach [FILM]

ORLEN Bez Tajemnic

REKLAMA

PKN ORLEN przedstawił wyniki finansowe za trzeci kwartał 2020 roku. Pomimo niezwykle trudnych warunków makroekonomicznych dla branży rafineryjnej, wypracował zysk netto na poziomie 0,7 mld zł. EBITDA LIFO spółki w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 2 mld zł.

W trzecim kwartale br. segment energetyczny Grupy ORLEN wypracował EBITDA LIFO na poziomie 1 mld zł, co oznacza wzrost o 98 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Jak wyjaśnia Koncern, 75 proc. produkcji energii elektrycznej pochodziło z odnawialnych źródeł energii i gazu. Ponad 1 mld zł EBITDA LIFO odnotował również segment detaliczny (wzrost o 12 proc.). Solidne wyniki, pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, wypracował także segment petrochemiczny (0,5 mld zł).

– Jesteśmy w pogodnych nastrojach, ponieważ trzeci kwartał był wyjątkowo stabilny w bardzo niestabilnych czasach – powiedział podczas konferencji online Jan Szewczak, Członek Zarządu ds. Finansowych PKN ORLEN. – Wyniki finansowe są solidne, wypracowane w ekstremalnie trudnym otoczeniu rynkowym. W historycznie najtrudniejszym otoczeniu makroekonomicznym dla całej branży paliwowej na całym świecie, wyniki finansowe PKN ORLEN za trzeci kwartał są bardzo dobre. Koncern jest silny, odporny na zawirowania makroekonomiczne. Petrochemia z nawiązką zniwelowała stratę odnotowaną w rafinerii, a detal i energetyka wypracowały rekordowo dobre wyniki, rzędu ponad miliard zł każdy – podkreślił Jan Szewczak.

Jak tłumaczył, wypracowane 2 mld zł EBITDA LIFO przy niskich marżach, spowodowanych epidemią koronawirusa, to bardzo dobry wynik, który pokazuje dobrą dywersyfikację Grupy ORLEN.

Koncern dywersyfikuje źródła finansowania na działania inwestycyjne, w tym: modernizację rafinerii, rozbudowę i unowocześnienie petrochemii, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze sprzedaży detalicznej oraz rozwój nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania. Jako pierwszy koncern paliwowy w Europie Środkowej zadeklarował redukcję emisji CO2 z obecnych aktywów downstream o 20 proc. oraz ambicję osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. Jednym ze źródeł finansowania tego programu będą obligacje z elementami ESG, które Koncern planuje wyemitować jeszcze w tym roku.

– Możemy być dumni z naszych bardzo dobrych wyników – powiedział Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu ds. Rozwoju PKN ORLEN. – Tym samym potwierdziliśmy naszą bardzo wysoką doskonałość operacyjną. W związku z tym, jeszcze raz chciałbym w imieniu całego zarządu, na czele którego stoi pan Prezes Daniel Obajtek, podziękować wszystkim pracownikom za bardzo duże zaangażowanie, dobre wyniki i ciężką pracę – przekazał Zbigniew Leszczyński.

W trzecim kwartale 2020 roku PKN ORLEN osiągnął:  • 23,9 mld zł przychodów ze sprzedaży
  • 2,0 mld zł zysku EBITDA LIFO
  • 0,7 mld zł zysku netto.

Ujęcie Grupy ENERGA w konsolidacji Grupy ORLEN zwiększyło wyniki Segmentu Energetyki w trzecim kwartale o 486 mln zł. Łączna zainstalowana moc wytwórcza energii elektrycznej w Grupie ORLEN wyniosła na koniec trzeciego kwartału br. 3.246 MWe, w tym: 1.436 MWe przypadało na Grupę Energa.

Segment detaliczny PKN ORLEN osiągnął rekordowy wynik EBITDA LIFO na poziomie 1 mld zł w efekcie wzrostu marż paliwowych na rynku niemieckim i polskim przy porównywalnym poziomie marż na rynku litewskim.

Segment rafineryjny wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie (-) 370 mln zł, przy czym wynik rafinerii w Płocku, która sklasyfikowana jest jako Super Site wg WoodMackenzie był dodatni i wyniósł 18 mln zł. Był on obciążony m.in. przez spadek marż na lekkich i średnich destylatach, niższy dyferencjał Brent/Ural o (-) 1,1 USD/bbl oraz umocnienie złotówki względem dolara. Dodatkowym czynnikiem były niższe wolumeny sprzedaży benzyny, oleju napędowego i paliwa JET.

W segmencie petrochemicznym w trzecim kwartale br. wolumeny sprzedaży utrzymane zostały na zbliżonym (r/r) poziomie 1,3 mln ton, co przełożyło się na EBITDA LIFO w wysokości 502 mln zł, z czego ANWIL wypracował 106 mln zł.

Segment wydobycia wypracował rezultat EBITDA LIFO na poziomie 44 mln zł. W Polsce, w trzecim kwartale 2020 roku prace nad zagospodarowaniem złoża Bystrowice (projekt Miocen) weszły w fazę budowlano-montażową. Kontynuowano prace projektowe i formalno-prawne w ramach zagospodarowania złóż: Bajerze i Tuchola (projekt Edge). Na koniec trzeciego kwartału br. rozpoczęto także wiercenie otworu Grodzewo-1 (projekt Płotki).

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA
Kolejny Artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

REKLAMA


  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU