REKLAMA

Projektowana jest obwodnica Łącka. Są różne warianty – można przesłać swoją opinię

REKLAMA

W związku z przygotowywanym projektem obwodnicy Łącka, prowadzona jest obecnie akcja informacyjna na temat tej inwestycji. Można przesłać swoją opinię oraz zapoznać się z dotychczasowymi ustaleniami.

Trwa pierwsza akcja informacyjna, dotycząca budowy obwodnicy Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60. Wykonawca projektu przedstawia podczas niej ogólne przebiegi projektowanej obwodnicy. Bardziej szczegółowe rozwiązania projektowe, które mają zawierać lokalizację jezdni dodatkowych oraz obsługę terenów przyległych, będą udostępnione w ramach drugiej akcji informacyjnej.

Obecnie nie jest znany jeszcze dokładny przebieg obwodnicy Łącka. Wskaże je dopiero wykonane Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej. Przewiduje się, że nowa droga ominie istniejącą zabudowę prawdopodobnie po północno-zachodniej stronie obecnej DK60. Jednoznaczny przebieg trasy klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej.

Jak informuje GDDKiA, podstawowym celem budowy obwodnicy Łącka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 60 pomiędzy Płockiem a Kutnem.

– Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Łącku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się wokół Warszawy. Droga stanowi bowiem alternatywny objazd aglomeracji stołecznej po północnej stronie pomiędzy drogą S8 a autostrada A1. Będzie również stanowić uzupełnienie zbudowanej obwodnicy Gostynina – wyjaśnia GDDKiA.Dotychczas przygotowano dwa warianty i dwa podwarianty przebiegu trasy oraz jeden wariant alternatywny:

 • Wariant I – „zielony”
 • Wariant II – „niebieski”
 • Podwariant A – „żółty”
 • Podwariant B – „fioletowy”
 • Wariant alternatywny – przebieg drogi krajowej nr 60 przez miejscowość Łąck zgodny z niezależnym opracowaniem pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku Gostynin-Płock”.
źródło: https://dk60-obwodnica-lacka.pl

Jak wyjaśnia projektant, z uwagi na występujące uwarunkowania terenowe, warianty trasy prowadzone są po zachodniej i północnej stronie Łącka. Początek projektowanej obwodnicy założono po południowo-zachodniej stronie wsi Łąck, w rejonie istniejącego skrzyżowania z drogą gminną Stare Budy (ul. Długa) – Nowe Budy, jako włączenie w istniejący ciąg drogi krajowej nr 60. Koniec projektowanej obwodnicy założono w km ok. 59+200, po północno-wschodniej stronie miejscowości Łąck, na obszarze leśnym, włączając się w istniejący ciąg drogi krajowej nr 60.

W ramach inwestycji planuje się:

 • budowę trasy głównej – obwodnicy,
 • budowę skrzyżowań projektowanej trasy z innymi drogami publicznymi,
 • przebudowę istniejącego układu dróg lokalnych w rejonie inwestycji wraz z zapewnieniem dostępu do drogi dla działek terenu przyległego,
 • budowę wiaduktu drogowego – dla przekroczenia drogi powiatowej nr 2974W,
 • budowę systemu odwodnienia m.in. rowów, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych i in.,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska m.in ekranów, przejść dla zwierząt, nasadzenia zieleni,
 • budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów przy drodze krajowej, w tym: sieci energetyczne, sanitarne i in.,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad – i podziemnej,
 • budowę oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Opinię na temat tej inwestycji można przesłać poprzez formularz, znajdujący się na stronie dk60-obwodnica-lacka.pl. Tam też znajdują się informacje nt. inwestycji. Jak zapewnia firma Arkas-Projekt, zajmująca się przygotowywaniem dokumentacji, przesłane w ramach akcji informacyjnej formularze opinii, imienne, podpisane (nie dotyczy formularzy wysyłanych przez stronę) i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane i uwzględnione w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych.

źródło: GDDKiA

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 8

 1. Czak says:

  To co się dzieje w gostynińsko-włoclawskim parku krajobrazowym to jest tragedia, masowa, rabunkowa wycinka, ten las to już jest sito, a wyrąb mam wrażenie wciąż przyspiesza, jednym w punktów są również okolice Łącka w stronę Sendenia, za torami w lewo, tragedia, serce się kraje na ten widok. Jak las może kiedyś odrośnie, choć nasadzenia nie nadążają za wycinką i co robione typowo pod kolejne cięcie, tak obwodnice, projektowane przez lasy, to bezpowrotna strata.

 2. wiosna says:

  wybrac opcję gdzie wytnie sie najwiecej drzew po co nam one…:(

 3. Ta says:

  A ile drzew wytną pod tą niepotrzebną drogę. Zieloni protestować do wojewody

 4. A czy czasem nie przechodzi to obok scieżki edukacyjnej przy nadleśnictwie ? says:

  Km

 5. vv says:

  Inwestycja potrzebna jak dziura w moście.

  • Jurii says:

   Potrzebna, bo Łąck się korkuje bardzo często. Zawsze to też lepsze połączenie z węzłem A1 pod Kutnem.

   • vv says:

    Często tędy jeżdżę i nie widziałem, żeby się specjalnie korkowało. Ruch spowalnia trochę ze względu na ograniczenie prędkości przy stadzie ogierów. Szkoda lasu na to, żeby przyspieszyć przejazd samochodu o te 2 czy 3 minuty.

 6. Koko says:

  Połączyć żółty z zielonym i będzie idealnie, prosto bez zawijania drogi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Przeczytaj

Reklama

REKLAMA
 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU