REKLAMA

Podsumowanie wyników Grupy Orlen za pierwszy kwartał. Będzie wypłata dywidendy [FILM]

ORLEN Bez Tajemnic

REKLAMA

Grupa ORLEN podsumowała pierwszy kwartał 2021 roku. Zysk operacyjny EBITDA wg LIFO wyniósł 2,4 mld zł, a zysk netto – ok. 1,9 mld zł. Wpłynął na to m.in. bardzo dobry wynik EBITDA Grupy Energa, w wysokości 0,8 mld zł.

Przychody za pierwszy kwartał br. Grupy ORLEN wyniosły 24,6 mld zł, pomimo, że odnotowano niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku przerób ropy o (-) 19% (r/r), przy jednoczesnym spadku sprzedaży o (-) 11% (r/r) oraz niższej konsumpcji paliw, spowodowanej pandemią COVID-19.

Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, Koncern kontynuował kluczowe inwestycje rozwojowe, na które przeznaczył 1,8 mld zł. Zgodnie ze Strategią ORLEN2030, Zarząd PKN ORLEN zarekomendował wypłatę dywidendy za 2020 rok na poziomie 3,5 zł na akcję.

– Jesteśmy po bardzo dziwnym, trudnym roku 2020, choć pierwszy kwartał ubiegłego roku jeszcze nie wróżył niczego złego – powiedział Jan Szewczak, Członek Zarządu ds. Finansowych PKN ORLEN. – Miniony kwartał był prawdziwym sprawdzianem naszej zaradności i kompetencji oraz umiejętności zaadaptowania się do tych bardzo trudnych warunków dla całego biznesu. Mamy jednak pozytywne wiadomości. Nie zwolniliśmy ani tempa inwestycji, ani nie zagroziło to naszym bardzo pozytywnym wynikom finansowym – zapewniał Jan Szewczak.

Jak tłumaczył, zysk EBITDA Lifo Grupy ORLEN na poziomie blisko 2,5 mld zł, w czasie pandemii, z bardzo daleko idącymi obostrzeniami i ograniczeniami komunikacyjnymi czy konsumpcją, oraz zysk netto 1,9 mld zł to naprawdę dobre wyniki. Podkreślił też dobry wynik EBITDA Grupy ENERGA, na poziomie 0,8 mld zł.

– To kolejny dowód na słuszność tworzenia koncernu multienergetycznego – zaznaczył Członek Zarządu ds. Finansowych PKN ORLEN.

W pierwszym kwartale 2021 roku Grupa ORLEN osiągnęła:

 • EBITDA LIFO na poziomie 2,4 mld zł
 • Zysk netto w wysokości blisko 1,9 mld zł
 • Sprzedaż w wysokości 8,4 mt
 • Przychody na poziomie 24,6 mld zł.
źródło: PKN ORLEN

Plany rozwojowe

W pierwszym kwartale 2021 roku PKN ORLEN realizował politykę dywersyfikacji dostaw ropy naftowej – podpisał kontrakt z ExxonMobil na dostawy surowca amerykańskiego, wzmacniając tym samym bezpieczeństwo energetyczne Polski. Podjęto też decyzję o kontynuacji współpracy z Rosneft, w oparciu o nową, 2-letnią umowę.

Pandemia nie przeszkodziła również w realizacji kluczowych projektów energetycznych. Tu priorytetem jest budowa morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, do realizacji której PKN ORLEN pozyskał na początku roku partnera branżowego – kanadyjską spółkę Northland Power.

Coraz bliżej jest też przejęcia Grupy PGNiG – w marcu br. Komisja Europejska podjęła decyzję o przekazaniu kwestii koncentracji do rozpatrzenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W pierwszym kwartale 2021 roku Koncern zaprezentował także i rozpoczął wdrażanie projektu „ORLEN w ruchu” – nowego formatu sprzedaży detalicznej. Zaangażował się też w rozwój punktów odbioru paczek oraz usług kurierskich, inwestując we własne automaty paczkowe. Zgodnie z szacunkami, projekty te w perspektywie pięciu lat wygenerują dodatkowe kilkaset milionów złotych zysku.

Rafineria

O szczegółach, dotyczących poszczególnych segmentów działalności mówił Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu ds. Rozwoju PKN ORLEN.

– W segmencie rafinerii odnotowaliśmy wzrost o 162 mln zł zysku (r/r), niemniej rafineria zakończyła kwartał spadkiem na poziomie 191 mln zł. Było to efektem dodatniego wpływu odwrócenia odpisów na zapasach NRV, jak również wykorzystania historycznych zapasów przy ujemnym wpływie makro oraz niższych wolumenów sprzedaży. Był to bardzo trudny czas dla wszystkich rafinerii, nie tylko tych należących do Grupy ORLEN – przyznał Zbigniew Leszczyński.

Nadal znaczący wpływ na ten obszar działalności miały niekorzystne warunki makroekonomiczne, głównie niższe marże na średnich destylatach, niższy dyferencjał Brent/Ural o (-) 0,9 USD/bbl i mocniejsza złotówka względem dolara. Duże znaczenie miał także ujemny wpływ transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne realizowanych na zakupach ropy naftowej i sprzedaży produktów, wyższe koszty zużyć własnych w wyniku wzrostu cen ropy o 11 USD/bbl, a także postoje remontowe. Niekorzystne efekty zostały częściowo ograniczone dodatnim wpływem wyższych marż na lekkich destylatach i ciężkich frakcjach rafineryjnych. Przerób ropy wyniósł 6,2 mt, natomiast sprzedaż 5 mt.

Petrochemia

W minionym kwartale segment petrochemiczny wypracował EBITDA LIFO na poziomie niemal 660 mln zł. Składa się na to wynik spółki ANWIL w wysokości 93 mln zł, a także wynik na sprzedaży PTA, który wyniósł 56 mln zł. Koncern odnotował dodatni wpływ makro (r/r) w efekcie wzrostu marż na poliolefinach, nawozach oraz PCW, a także słabszej złotówki względem euro. Efekty te zostały jednak częściowo ograniczone niekorzystnym wpływem niższych marż na olefinach oraz transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne realizowanych na sprzedaży produktów. Sprzedaż wyniosła 1,3 mt, a jej znaczący wzrost odnotowano na Litwie o 42% (r/r) i w Czechach o 16% (r/r).

Energetyka

Segment energetyczny ponownie potwierdził swoją mocną pozycję, wypracowując w pierwszym kwartale blisko 1,1 mld zł EBITDA LIFO. To wynik ponad dwukrotnie wyższy, niż przed rokiem. Rezultat ten został osiągnięty m.in. poprzez konsolidację wyników Grupy Energa.

W tym czasie Koncern dysponował 3,2 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej i 6,1 GWt mocy cieplnej. Produkcja energii elektrycznej, która w ponad 60% pochodziła z OZE i jednostek gazowych, wyniosła 2,7 TWh, natomiast ciepła 13,4 PJ. Na początku roku do portfela odnawialnych źródeł energii Grupy ORLEN dołączyła farma wiatrowa Kanin o mocy 20 MW.

Koncern uzyskał też zgodę na przejęcie trzech lądowych farm wiatrowych działających na Pomorzu, o łącznej mocy ok. 90 MW. Po finalizacji transakcji będzie posiadał w Polsce 353 MW mocy zainstalowanych w energetyce wiatrowej, stając się czwartym co do wielkości producentem energii elektrycznej pochodzącej z wiatru na polskim rynku.

Detal

Segment detaliczny wypracował w pierwszym kwartale br. wynik na poziomie 548 mln zł EBITDA LIFO.

– Stało się tak głównie w wyniku niższego wolumenu sprzedaży, związanego z pandemią COVID-19 oraz niższych marż paliwowych, przy dodatnim wpływie wyższych marż pozapaliwowych – tłumaczył Członek Zarządu ds. Rozwoju, Zbigniew Leszczyński.

Na wynik korzystnie wpłynął z kolei wzrost marż paliwowych na rynku niemieckim oraz marż pozapaliwowych na rynku polskim, czeskim i niemieckim (r/r). W tym czasie kontynuowano rozwój sieci sprzedaży pozapaliwowej, która wzrosła o 74 punkty Stop Cafe/star Connect w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na koniec pierwszego kwartału 2021 roku było ich łącznie 2229, w tym: 1729 w Polsce, 313 w Czechach, 146 w Niemczech, 28 na Litwie oraz 13 na Słowacji.

Zgodnie z przyjętą strategią, Koncern konsekwentnie dostosowuje sieć stacji do sprzedaży paliw alternatywnych. W rezultacie liczba punktów alternatywnego tankowania wzrosła o 111 (r/r) i obecnie wynosi 225, w tym: 180 punktów ładowania samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 43 stacje CNG. Najwięcej jest ich zlokalizowanych w Polsce – 144, w Czechach 72, a w Niemczech 9.

Wydobycie

Segment wydobycia wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie 14 mln zł, głównie w efekcie ujemnego wpływy transakcji zabezpieczających oraz niższych wolumenów sprzedaży o (-) 24% (r/r). Średnie wydobycie wyniosło 16,2 tys. boe/d, w tym: 1,4 tys. boe/d w Polsce i 14,8 tys. boe/d w Kanadzie.

W Polsce, po uruchomieniu wydobycia ze złoża Bystrowice, trwa rozruch instalacji napowierzchniowej kopalni. W projekcie Edge kontynuowane są prace w zakresie zagospodarowania złóż Tuchola i Bajerze w oparciu o generowanie energii elektrycznej z gazu ziemnego zaazotowanego. Wspólnie z PGNiG realizowano również etap prac projektowych i formalno-prawnych dla zagospodarowania złoża gazu ziemnego Chwalęcin oraz prace administracyjno-przetargowe związane z zagospodarowaniem odwiertu Sieraków-2H. Z kolei w Kanadzie kontynuowano prace inwestycyjne związane z zagospodarowaniem posiadanych aktywów, w tym m.in. na obszarze Ferrier zakończono wiercenie 1 otworu i wykonano 3 zabiegi szczelinowania hydraulicznego, uruchamiając następnie wydobycie z odwiertów.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA
Kolejny Artykuł

Komentarze 3

 1. Lysy says:

  Obajtek dostanie milion pracownicy po piesiat groszy i to jeszcze się o nie bić między sobą będą musieli żeby po dziesiuntem dostać

 2. edek says:

  zawyza ceny przez monopol i masowo wyprowadza kase ze spolki kupujac bankruty
  twiezac z nich spolki pasozyty gdzie obsadza zarzady swoimi.może by tym zajal sie NIK

  • Praca says:

   Co za lotny umysł i znajomość tematu proszę złożyć swoje CV, koncern potrzebuje fachowców

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU