Płocki rzecznik konsumentów opowie jak nie dać się oszukać

REKLAMA

Z okazji Światowego Dnia Konsumenta, Miejski Rzecznik Konsumentów w Płocku organizuje spotkania dla osób powyżej 60. roku życia. Opowie w nich o niedozwolonych praktykach stosowanych przez firmy, mających na celu wykorzystania nieświadomego konsumenta.

Na fali Światowego Dnia Konsumenta, przypadającego 15 marca, płocki rzecznik konsumentów przeprowadzi spotkania dla seniorów pod hasłem „Seniorze, bądź świadomym konsumentem – poznaj swoje prawa”. Akcja będzie miała na celu edukację mieszkańców Płocka na temat nieuczciwych praktyk stosowanych przez firmy.

PowiązaneTematy

– Spotkanie połączone z wykładem dedykowane jest konsumentom w wieku 60+, z uwagi na częste przypadki niedozwolonych praktyk rynkowych stosowanych wobec seniorów podczas zawierania różnego rodzaju umów – wyjaśnia Izabela Prądzyńska, miejski rzecznik konsumentów.

Spotkanie inauguracyjne będzie miało miejsce 1 marca br. w Centrum Aktywności Seniora (ul. Otolińska 6). Skierowane jest do osób korzystających z usług centrum. Następne spotkania będą organizowane w porozumieniu z zainteresowanymi stowarzyszeniami seniorów.

Wykład, który poprowadzi Izabela Prądzyńska, miejski rzecznik konsumentów, będzie obejmował zagadnienia z zakresu ochrony praw i interesów konsumentów w odniesieniu do:

 1. umów zawieranych na odległość i poza lokalem:
  – umowa na odległość (umowy zawarte przez telefon, przez internet); jak zawrzeć umowę, na jakie warunki zwrócić uwagę, jakich formalności musi dopełnić przedsiębiorca, a jakich konsument, aby umowa była skuteczna, jak skutecznie od umowy odstąpić,
  – umowa poza lokalem przedsiębiorstwa (umowy zawarte na pokazach, w domach); jak zawrzeć umowę, co umowa powinna zawierać, czy podpisywać umowy towarzyszące, jakie dokumenty powinien otrzymać konsument, jak od strony formalnej od umowy odstąpić.
 2. umów zawieranych drogą tradycyjną:
  – reklamacja towarów i usług oraz formalno–prawne aspekty złożenia zgłoszenia reklamacyjnego,
  – tryby reklamacyjne przedstawione na podstawie obowiązujących przepisów,
  – postępowanie i sposób działania w przypadku odrzucenia reklamacji,
  – omówienie instytucji, które wspierają konsumentów w dochodzeniu swoich praw.
 3. Zakres tematyczny zajęć obejmuje również przedstawienie przykładów dostosowanych do doświadczeń konsumenckich seniorów. Przewidziany jest także czas na pytania i uzyskanie porady prawnej z zakresu przepisów konsumenckich.

Kontakt w sprawie organizacji spotkań: Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Urząd Miasta Płocka, al. Piłsudskiego 6, II piętro, pok. 212, tel. 24 367 17 66.