REKLAMA

Pieniądze dla wodociągów. Nowa oczyszczalnia w sierpniu

REKLAMA

Wodociągi Płockie podpisały umowę na dofinansowanie trzeciego etapu projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka”. Oznacza to dla samorządu płockiego dotację w wysokości ok. 21 milionów złotych.

Umowę w imieniu miejskiej jednostki podpisali prezes Wodociągów Płockich, Marek Naworski oraz wiceprezes Andrzej Wiśniewski. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowali natomiast zastępca prezesa zarządu Krystian Szczepański oraz główna księgowa NFOŚiGW, Barbara Wiśniewska.

PowiązaneTematy

Projekt, który jest realizowany w naszym mieście, współfinansuje Unia Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Podpisana umowa obejmuje refinansowanie przedsięwzięć już zrealizowanych lub tych, które są w trakcie realizacji. Fundusz przyznał środki na zbudowaną kanalizację sanitarną na osiedlach Borowiczki oraz Parcele, a także na budowę oczyszczalni wód deszczowych spływających do Brzeźnicy, która jest w trakcie realizacji. Budowa zostanie zakończona w sierpniu 2015.

Oczyszczalnia ma duże znaczenie, ze względu na prowadzone w mieście prace związane z rozdziałem kanalizacji na deszczową i sanitarną. Pozwoli na kontynuowanie podobnego rozdziału w całym mieście. Całkowity koszt tego etapu projektu wynosi ponad 42 miliony złotych, kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW może wynieść do 21,6 mln zł.