REKLAMA

Orlen będzie umoralniał swoich kontrahentów

REKLAMA

PKN Orlen wprowadza kodeks postępowania dla dostawców. Dokument ten wyznacza podstawowe standardy społeczne, środowiskowe oraz etyczne, które muszą spełniać podmioty chcące współpracować z Orlenem. Chodzi m.in. o to, żeby kontrahenci koncernu dbali o środowisko naturalne i zapewniali godne warunki pracy.

Poprzez nowy dokument, spółka zamierza szerzyć ideę odpowiedzialności społecznej wśród dostawców, z którymi będzie współpracować.

PowiązaneTematy

– Chcemy współpracować z kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka i działają zgodnie z regulacjami prawnymi, zapewniają bezpieczne i godne warunki pracy oraz stosują nie tylko najwyższe standardy etyczne w prowadzonej działalności, ale także dbają o środowisko naturalne – mówi przedstawiciel koncernu.

PKN Orlen jest największym podmiotem paliwowym w Polsce i jednym z największych w branży rafineryjno-petrochemicznych w Europie. Posiada spółki zależne na Litwie, w Niemczech, Czechach i w Kanadzie.