REKLAMA

Nowy organ podatkowy już od marca

REKLAMA

PowiązaneTematy

1 marca 2017 r. ruszy Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), która będzie połączeniem administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany mają usprawnić dotychczasowy system, wykorzystując potencjał służb podatkowych. Połączonymi strukturami będzie kierował wiceminister Marian Banaś.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) jest podmiotem, który ma odpowiadać aktualnym realiom globalnej gospodarki i oczekiwaniom klientów. Obecne struktury, tj. Służba Celna, administracja podatkowa i kontrola skarbowa to trzy niezależne piony, które powielają niektóre zadania, związane m.in. z poborem podatków i ceł. Ponadto, dotychczasowe przepisy prawa uniemożliwiają spójne i skuteczne wykonywanie ich zadań, przez odmienny sposób regulacji kwestii kontrolnych.

„Reforma pozwoli na optymalne wykorzystanie dostępnej kadry oraz zasobów organizacyjnych i finansowych”

Na Krajową Administracją Skarbową będą składać się poszczególne organy:

  • izby administracji skarbowej (16 izb)
  • urzędy skarbowe (400 urzędów)
  • urzędy celno-skarbowe (16 urzędów, wraz z delegaturami – 45 i oddziałami celnymi – 143).

Minister właściwy ds. finansów publicznych będzie odpowiedzialny za koordynowanie i współdziałanie wszystkich jednostek w zakresie zadań KAS. Dyrektor izby administracji skarbowej będzie nadzorować wykonywanie zadań przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Naczelnicy urzędów skarbowych przejmą natomiast kompetencje obecnie działających naczelników urzędów celnych i skarbowych, związanych z m.in. poborem podatków, opłat, należności celnych oraz nieopodatkowanych należności budżetowych (w tym innych należności na podstawie odrębnych przepisów czy też egzekucji administracyjnej należności pieniężnych). Do ich zadań będzie należała również obsługa podatników oraz ich wsparcie.Do zadań nowo powstałego urzędu celno-skarbowego należy m.in. kontrola celno-skarbowa, ustalanie i określanie podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych (w tym innych należności na podstawie odrębnych przepisów) czy obejmowanie towarów procedurami celnymi. Ogólną administracją będzie kierował szef KAS, którym został wiceminister finansów, szef Służby Celnej Marian Banaś. Reforma wejdzie w życie na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z dniem 1 marca 2017 r.

W ramach KAS bezpośrednia obsługa podatników nadal będzie odbywać się w urzędach skarbowych, które pozostaną w dotychczasowej lokalizacji. Dyrektor izby administracji skarbowej będzie organem odwoławczym w sprawach, które należą w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika urzędu celno-skarbowego. Oddział urzędu celno-skarbowego w Warszawie będzie znajdował się również w Płocku.

Wyjątek będą stanowiły decyzje podatkowe wydawane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, który stwierdzi nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego w ramach kontroli celno-skarbowej. W takim przypadku organem odwoławczym będzie ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Wszystkich zainteresowanych nowo powstałymi organami: Krajową Administracją Skarbową oraz Jednolitym Pliku Kontrolnym, Urząd Skarbowy w Płocku zaprasza na spotkanie 28 lutego br. (we wtorek) o godz. 10 w Domu Darmstadt, pl. Stary Rynek 8 Płocku. Osoby, które chciałyby uczestniczyć w tym spotkaniu, powinny potwierdzić obecność do piątku, 24 lutego br. pod numerem tel. (24) 361-65-16 bądź na adres e-mail: malgorzata1.wojciechowska@mz.mofnet.gov.pl. Spotkanie jest nieodpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU